HELSENORGE
Klinikk for psykisk helse og rus

Forklaring på ord og uttrykk fra psykisk helsetjeneste

I psykisk helsetjeneste benytter vi endel ord og uttrykk som kan være vanskelig å forstå for utenforstående. På disse sidene finner du forklaring på et utvalg av disse. Forklaringene er i varierende grad fullstendige, men vi håper de kan være til nytte. ACT og FACT-teamhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/act-og-fact-teamACT og FACT-teamA
Affektiv lidelsehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/affektiv-lidelseAffektiv lidelseA
Agitasjonhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/agitasjonAgitasjonA
Akutte og forbigående psykoserhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/akutte-og-forbigaende-psykoserAkutte og forbigående psykoserA
Alvorlig psykisk sykdomhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/alvorlig-sinnslidelseAlvorlig psykisk sykdomA
Ambulante tjenesterhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/ambulantAmbulante tjenesterA
Anamnesehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/anamneseAnamneseA
Angstlidelserhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/angstAngstlidelserA
Antisosial personlighetsforstyrrelsehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/antisosial-personlighetsforstyrrelseAntisosial personlighetsforstyrrelseA
Assosiasjonhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/assosiasjonAssosiasjonA
Avhengighethttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/avhengighetAvhengighetA
Barn som pårørendehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/barn-som-parorendeBarn som pårørendeB
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikkhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/barne-og-ungdomspsykiatrisk-klinikkBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikkB
Biofeedbackhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/biofeedbackBiofeedbackB
Bipolar lidelsehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/bipolar-lidelseBipolar lidelseB
Brukermedvirkning https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/brukermedvirkningBrukermedvirkning B
Brukerstyrt plasshttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/brukerstyrt-plassBrukerstyrt plassB
Cannabishttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/cannabisCannabisC
Cavehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/caveCaveC
Depotpreparaterhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/depotpreparaterDepotpreparaterD
Depresjon https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/depresjonDepresjon D
DPShttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/dpsDPSD
Eksponeringsterapihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/eksponeringsterapiEksponeringsterapiE
Elektiv behandlinghttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/elektiv-behandlingElektiv behandlingE
Elektrokonvulsiv behandling (ECT)https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/elektrokonvulsiv-behandling-ectElektrokonvulsiv behandling (ECT)E
Epikrisehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/epikriseEpikriseE
Erfaringskonsulenthttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/erfaringskonsulentErfaringskonsulentE
Euforihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/euforiEuforiE
Fobihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/fobiFobiF
Forskninghttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/forskningForskningF
Fysisk og psykisk helsehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/fysisk-og-psykisk-helseFysisk og psykisk helseF
Følelserhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/folelserFølelserF
Gruppe- og individualterapihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/gruppe-og-individuelterapiGruppe- og individualterapiG
Habilitering og rehabiliteringhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/habilitering-og-rehabiliteringHabilitering og rehabiliteringH
Hallusinasjonerhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/hallusinasjonerHallusinasjonerH
Helhetlige pasientforløphttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/helhetlige-pasientforlopHelhetlige pasientforløpH
Helsepsykologihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/helsepsykologiHelsepsykologiH
Helsetjenestenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/helsetjenestenHelsetjenestenH
Hypnotikahttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/hypnotikaHypnotikaH
ICD-10 og DSM-Vhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/icd-10-og-dsm-vICD-10 og DSM-VI
Individuell planhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/individuell-planIndividuell planI
Insomnihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/insomniInsomniI
Jobbfokusert terapihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-på-begrep-ord-og-uttrykk-(2)/jobbfokusert-terapiJobbfokusert terapiJ
Jobbfokusert terapihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/jobbfokusert-terapiJobbfokusert terapiJ
Kunnskapsbasert praksishttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/kunnskapsbasert-praksisKunnskapsbasert praksisK
Kjærlighetssorghttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/kjerlighetssorgKjærlighetssorgK
Klinisk undersøkelsehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/klinisk-undersokelseKlinisk undersøkelseK
Kognitiv svikthttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/kognitiv-sviktKognitiv sviktK
Kognitiv terapihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/kognitiv-terapiKognitiv terapiK
Konfusjonhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/forklaring-pa-ord-og-uttrykk/konfusjonKonfusjonK

Fant du det du lette etter?