diakonhjemmet sykehus

Frivilligheten

Diakonhjemmet Sykehus har lenge benyttet frivillige som et supplement til de oppgavene som profesjonelle ansatte utfører. For å ivareta innlagte pasienters sikkerhet i disse koronatider trenger vi flere frivillige til å ta i mot og veilede pasienter og besøkende ved hovedinngangsdørene. 

Sykehusets frivillige er lette å få øye på med sine mørkeblå topper.

Dugnad i koronatider

For å ivareta innlagte pasienters sikkerhet i disse koronatider trenger vi flere frivillige til å ta i mot og veilede pasienter og besøkende ved hovedinngangsdørene i gjeldende tidsrom:

Hovedinngangen ved sykehusets resepsjon: Kl 08 - 21, hver dag
Inngangen ved poliklinikkene: Kl 7.30 - 16, i ukedagene

Det er viktig å unngå at koronasmittede kommer inn på sykehuset, derfor må alle spørres om reiseanamnese, luftveissymptomer og nærkontakt med koronasmittede. og de må desinfisere hendene sine.
For øvrig skal den frivillige veilede i forhold til behov.

Vi håper du er interessert i å delta i denne dugnaden!
Send en epost til jarl.bohler@diakonsyk.no

Sykehusverter 

Sykehusvertene har ulike oppgaver. De har tilhold rett ved resepsjonen i hovedinngangen og i poliklinikkområdet. Der møter de pasienter og pårørende når de ankommer sykehuset på Steinerud. En av oppgavene deres er å hjelpe de som har behov for det til å finne fram til rette avdeling.  

Bønner på hjul

Et av sykehusets nyere frivilligtiltak er en mobil vogn for kaffeservering. Vanligvis holder baristavognen til i poliklinikkområdet på formiddagen eller de faste frivillige som betjener vognen tar seg en tur oppover i etasjene. Både besøkende, pasienter og ansatte setter pris på den gode kaffen og det sosiale innslaget kaffevognen representerer.

Mobil kaffeservering

Postvert, våketjeneste, følge hjem,vedlikehold og kirkevert

Sykehuset har blant annet frivillige posthjelpere som er på "sin" faste sengepost noen timer i uken og gjør enkle oppgaver som for eksempel dele ut matbrett og holde orden på postens kjøkken. Vi har frivillige som kan komme og sitte ved sengen til en døende pasient. Det kalles våketjeneste, etter modell fra dansk Røde Kors. Vi har også frivillige som bruker litt av sin tid til enkelt vedlikehold eller hjelper oss med å pynte til høytider, eller som kan følge pasienter hjem eller til annen institusjon etter utskrivning. I tillegg har vi egne sykehusverter som er hos oss på søndager og kalles Kirkeverter. De hjelper pasienter som vil komme til sykehuskirken ved å hente på post og følge tilbake igjen etter gudstjenesten.

Kanskje kunne du tenke deg å melde deg til en av disse oppgavene, eller kanskje har du har noe å bidra med som vi ikke har tenkt på ennå?

Det er bare fantasien som setter grenser  

Selvsagt skal ikke de frivillige overta de ansattes oppgaver og funksjoner. Der går det en helt klar grense. Men når det gjelder å bidra med det lille ekstra, som gjør at pasienter og pårørende får et godt møte med sykehuset, er det mange oppgaver det kan være mulig å gå inn i.

Vi trenger flere frivillige

Vi ønsker å komme i kontakt med deg. Du velger selv hvor mye tid du vil avsette til dette arbeidet. Du får nødvendig opplæring og oppfølging underveis.

Er du interessert i mer infomasjon eller å gjøre en frivillig innsats for sykehuset, ta kontakt med sykehusdiakon Gudmund Johnsen Wisløff.

Du kan evt melde deg rett på Nyby-appen: 


Film om hvordan frivillige arbeider på Diakonhjemmet

Pensjonistforbundet og Helsedirektoratet har laget en kortfilm om hvordan Diakonhjemmet Sykehus organiserer frivillighetsarbeidet. Se hvordan helsepersonell får avlastning og flere hender til sine mest sårbare, med hjelp av Nyby-appen


Fant du det du lette etter?