Aktuelle innovasjonsprosjekter

Her finner du noen eksempler på pågående eller nylig avsluttede innovasjonsprosjekter ved sykehuset. 

​Våre innovasjonsprosjekter spenner fra forskningsbasert klinisk tjenesteutvikling, via utnyttelse av teknologi, til sosialt entreprenørskap. Vi fokuserer primært på tjenesteinnovasjon – altså hvordan vi kan tilby enda bedre tjenester til våre pasienter.

PENAL – PENicillin straksallergi ved akutt innleggelse i sykehus

Mange pasienter som ankommer sykehuset melder at de har en penicillinallergi, noe som medfører større forbruk av bredspektret antibiotika. Det viser seg derimot ofte at denne allergien ikke alltid er reell, og at det vil tjene både pasient og samfunn å få testet dette. Prosjektets formål er å utrede penicillinallergi på forenklet måte, noe som viser seg å føre til redusert bruk av bredspektret antibiotika. Prosjektet melder om god erfaring med testing, og gode tilbakemeldinger fra behandlere og pasienter.

Digital poliklinikk

Vi jobber med å etablere konseptet Digital Poliklinikk ved Diakonhjemmet Sykehus, hvor pasientene kan få et digitalt alternativ til fysisk oppmøte på poliklinikk, gjennom videokonsultasjoner, medisinsk avstandsoppfølging etc. Under første del av Covid-19-pandemien skjøt dette virkelig fart, og tilbød en reell mulighet for å kunne følge opp våre pasienter til tross for at ikke alle kunne møte på sykehus.

3D-printing av modeller av ledd til bruk i ortopedisk kirurgi

Prosjektet tester ut nytteverdien av å benytte 3D-printede plastmodeller av ledd og knokler i forbindelse med kirurgens forberedelse til og gjennomføring av ortopedisk kirurgi.

Barista-vognen

Frivillige ved sykehuset som ønsker å få en opplæring i baristafaget kan, gjennom sitt arbeid med barista-vognen, opparbeide seg nyttig erfaring til å ta med ut i arbeidslivet. Dette er et trivselstiltak for pasienter/pårørende og ansatte, der mennesker møter hverandre over en kopp kaffe. Det handler om å bygge relasjoner og yte god service. Vi ser på dette som sosialt entreprenørskap.


Fant du det du lette etter?