Koronaviruset og revmatisk sykdom

Her finnes veiledere med informasjon om revmatisk sykdom og covid-19. Én veileder for pasienter og én veileder for helsepersonell. Innholdet er likt, men den ene inneholder færre faguttrykk og er mer brukervennlig enn den andre, av hensyn til pasienten.

Koronaviruset og revmatisk sykdom
Fant du det du lette etter?