HELSENORGE

ADHD - Manualbasert gruppetilbud for personer med ADHD (2022)

Høsten 2022 tilbyr vi et strukturert og manualbasert gruppetilbud for personer med ADHD. Oppstart 7. september 2022.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Fra behandler på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (sendes til mappen VPA Henv Gruppe)

Om tilbudet

Behandlingen består av psykoedukasjon og ferdighetstrening med prinsipper hentet fra dialektisk atferdsterapi (DBT). Sentrale problemstillinger i behandlingen er:

  • Oppmerksomhetssvikt og konsentrasjonssvikt  > Oppmerksomt nærvær
  • Impulsivitet > Stressmestring
  • Emosjonell ustabilitet > Følelsesregulering
  • Relasjonsproblemer > Relasjonsferdigheter

Hver kurssamling vil inneholde undervisning, øvelser i oppmerksomt nærvær, gjennomgang av hjemmeoppgaver og grupperefleksjoner. 

Målgruppe

Personer med ADHD som er i behandling ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen og som er i stand til å nyttiggjøre seg undervisning i gruppe. Ved andre psykiske lidelser som tilleggsproblematikk bør ADHD-symptomene være fremtredende i det kliniske bildet. Ruslidelser ekskluderes ikke, men deltakerne må forplikte seg til å ikke møte i beruset tilstand. Det er forventet at deltakerne har stabilt oppmøte og møter til tiden. Hjemmeoppgaver er en viktig del av behandlingen og det er forventet at deltakerne klarer følge opp dette. Aktuelle henviste deltakere vil fortløpende kalles inn til forsamtale med utdypende informasjon om behandlingen. 

Gruppen vil bestå av maksimalt 10 deltakere. 

Kursbrosjyre

Last ned kursinformasjon via lenken under: 

Pårørendekveld

Vi arrangerer temakveld for pårørende onsdag 11. januar 2023.

Fant du det du lette etter?