Helsenorge

ADHD - Manualbasert gruppetilbud for personer med ADHD (2022)

Våren 2022 tilbyr vi et strukturert og manualbasert gruppetilbud for personer med ADHD. Oppstart 9. februar  2022.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Send intern melding i DIPS til Hanne Sofie Wernø Nilsson.

Om tilbudet

Behandlingen består av psykoedukasjon og ferdighetstrening med prinsipper hentet fra dialektisk atferdsterapi (DBT). Sentrale problemstillinger i behandlingen er:

  • Oppmerksomhetssvikt- og konsentrasjonssvikt à Oppmerksomt nærvær
  • Impulsivitet à Stressmestring
  • Emosjonell ustabilitet à Følelsesregulering
  • Relasjonsproblemer à Relasjonsferdigheter
Hver sesjon vil inneholde undervisning, øvelser i oppmerksomt nærvær, gjennomgang av hjemmeoppgaver og grupperefleksjoner. Last ned kursinformasjon via lenken under: 

Målgruppe

Personer med ADHD (både kombinert og uoppmerksom type) som er i stand til å nyttiggjøre seg undervisning i gruppe. Ved andre psykiske lidelser som tilleggsproblematikk bør ADHD-symptomene være fremtredende i det kliniske bildet. Ruslidelser ekskluderes ikke, men deltakerne må forplikte seg til å ikke møte i beruset tilstand til samtlige sesjoner. Det er forventet at deltakerne har stabilt oppmøte og møter til tiden. Hjemmeoppgaver er en viktig del av behandlingen og det er forventet at deltakerne klarer følge opp dette. Aktuelle henviste deltakere vil fortløpende kalles inn til forsamtale med utdypende informasjon om behandlingen.

Gruppen vil bestå av maksimalt 10 deltakere. 
Fant du det du lette etter?