HELSENORGE

ADHD - Manualbasert gruppetilbud for personer med ADHD (2023)

Dette gruppetilbudet er dessverre fullbooket. Informasjon om ny oppstartsdato legges ut på nett så snart den er fastsatt.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Fra behandler på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (sendes til mappen VPA Henv Gruppe)

Dette gruppetilbudet er dessverre fullbooket

Om tilbudet

Behandlingen består av psykoedukasjon og ferdighetstrening med prinsipper hentet fra dialektisk atferdsterapi (DBT). Sentrale problemstillinger i behandlingen er:

  • Oppmerksomhetssvikt og konsentrasjonssvikt  > Oppmerksomt nærvær
  • Impulsivitet > Stressmestring
  • Emosjonell ustabilitet > Følelsesregulering
  • Relasjonsproblemer > Relasjonsferdigheter

Hver kurssamling vil inneholde undervisning, øvelser i oppmerksomt nærvær, gjennomgang av hjemmeoppgaver og grupperefleksjoner. 

Målgruppe

Personer med ADHD som er i behandling ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen og som er i stand til å nyttiggjøre seg undervisning i gruppe. Ved andre psykiske lidelser som tilleggsproblematikk bør ADHD-symptomene være fremtredende i det kliniske bildet. Ruslidelser ekskluderes ikke, men deltakerne må forplikte seg til å ikke møte i beruset tilstand. Det er forventet at deltakerne har stabilt oppmøte og møter til tiden. Hjemmeoppgaver er en viktig del av behandlingen og det er forventet at deltakerne klarer følge opp dette. Aktuelle henviste deltakere vil fortløpende kalles inn til forsamtale med utdypende informasjon om behandlingen. 

Gruppen vil bestå av maksimalt 10 deltakere. 

Pårørendekveld

Vi arrangerer pårørendekveld onsdag 7. juni 2023 fra kl 17.00 til 19.00. Kontakt kurslederene for informasjon og påmelding.

Brosjyre

Last ned informasjonsbrosjyre om tilbudet via lenken under:

 Manualbasert gruppetilbud for personer med ADHD (2023)

Fant du det du lette etter?