Helsenorge

Angst - kurs og behandling av generalisert angst (2022)

Et gruppetilbud som gir deg kunnskap om atferd, antakelser og tankemønstre som opprettholder angstproblematikk. Dette er et tilbud til pasienter tilknyttet Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset er for pasienter ved Poliklinikken Raskere tilbake som har generalisert angstlidelse som primærdiagnose. Etter en vurderingssamtale ved Poliklinikken Raskere tilbake vil aktuelle deltakere bli invitert til en informasjonssamtale hos en av kurslederne.

Om tilbudet

I gruppen får du kunnskap om atferd, antakelser og tankemønstre som opprettholder angstproblematikken. Målet er å redusere disse opprettholdende faktorene, slik at angsten blir mindre plagsom og hemmende. Behandlingen baserer seg på metakognitive prinsipper for angstbehandling. 

De viktigste forutsetningene for å ha nytte av behandlingen er villighet til å reflektere rundt egen angstproblematikk og mestringsstrategier i gruppen, samt teste nye måter å håndtere bekymringstanker og angst på. Det er viktig at du som deltaker jobber på egenhånd mellom samlingene med temaene som behandles i gruppen. 

Kurset innebærer fravær fra jobb en halv dag hver uke i til sammen 10 uker. Dersom det er aktuelt med sykmelding anbefaler vi at man benytter sykmeldingsordningen «enkeltstående behandlingsdager». 

Last ned kursinformasjon via lenken under:
Kurs og behandling for generalisert angst 2022.pdf

Målgruppe

Kurset er for pasienter som er tilknyttet Poliklinikken Raskere tilbake og som har generalisert angstlidelse som sin primærdiagnose.

Betaling

Du betaler én egenandel etter gjeldene takster pr gang opp til grensen for frikort. Deretter er kurset gratis. Betaling kan gjøres i ekspedisjonen ved oppmøte eller via tilsendt faktura.

Tid og sted

Tid: Tirsdager fra kl 10.00 til 12.00. 
Sted: Forskningsveien 7, inngang C1

Fant du det du lette etter?