HELSENORGE

Angst - kurs og behandling av generalisert angst (2022)

Et gruppetilbud som gir deg kunnskap om atferd, antakelser og tankemønstre som opprettholder angstproblematikk. Tilbudet er forbeholdt pasienter tilknyttet Poliklinikk psykisk helse og arbeid, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Oppstart 30. aug. 2022.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset er for pasienter ved Poliklinikk psykisk helse og arbeid som har generalisert angstlidelse som primærdiagnose. Etter en vurderingssamtale ved poliklinikken vil aktuelle deltakere bli invitert til en informasjonssamtale hos en av kurslederne.

- For pasienter - 

Om tilbudet

Gruppebehandling for generalisert angstlidelse er for deg som er pasient ved Poliklinikk psykisk helse og arbeid og som har generalisert angstlidelse som primærdiagnose. I denne behandlingen vil du få kunnskap om atferd, antakelser og tankemønstre som opprettholder angstproblematikken. Målet med behandlingen er å redusere disse opprettholdende faktorene, slik at angsten blir mindre plagsom og hemmende i hverdagen. Dette vil gjøres gjennom at vi i gruppen reflekterer rundt egen angstproblematikk og mestringsstrategier, samt utforsker nye måter å håndtere bekymringstanker og angst. 

Behandlingen baserer seg på metakognitive prinsipper for angstbehandling. Den viktigste forutsetningen for at du som deltaker skal ha nytte av behandlingen er at du er villig til å reflektere og delta i gruppen, samt jobber på egen hånd mellom samlingene med temaene som behandles i gruppen. 

Kurset innebærer fravær fra jobb en halv dag hver uke i til sammen 10 uker. Dersom det er aktuelt med sykmelding anbefaler vi at man benytter sykmeldingsordningen «enkeltstående behandlingsdager». 

Last ned kursinformasjon via lenken under:
Kurs og behandling for generalisert angst, august 2022.pdf

Målgruppe

Pasienter som er tilknyttet Poliklinikk psykisk helse og arbeid og som har generalisert angstlidelse som sin primærdiagnose.

Betaling

Du betaler én egenandel etter gjeldene takster pr gang opp til grensen for frikort. Deretter er kurset gratis. Betaling kan gjøres i ekspedisjonen ved oppmøte eller via tilsendt faktura.

Tid og sted

Tid: Tirsdager fra kl 10.00 til 12.00. 
Sted: Forskningsveien 7, inngang C1

 

- For behandlere og pårørende -

For behandlere

Informasjon til behandlere finner du via lenken under:

Kurs og behandling av generalisert angst (pdf)

Pårørendekveld

Vi arrangerer temakveld for pårørende onsdag 14. september kl. 16.30 - 18.30. Kontakt kurslederene for informasjon og påmelding.

Fant du det du lette etter?