Asperger syndrom – mestringskurs for personer med Asperger syndrom - 2021

Høsten 2021 arrangerer Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen mestringskurs for personer med høytfungerende autisme/Asperger syndrom. Oppstart 7. sept. 2021.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Inntak vurderes etter henvisning fra spesialisthelsetjenesten. Aktuelle henviste deltakere vil fortløpende bli innkalt til en samtale om kurset med kurslederne for å avklare om kurset vurderes aktuelt eller ikke. Henviser får tilbakemelding i etterkant. Oppstartsdato for kurset høsten 2021 er ikke fastsatt og henvisere kan ta kontakt for mer informasjon etter påske.

Om tilbudet

Tema i kurset vil være informasjon om Asperger syndrom, mestring av stress, mellom-menneskelige relasjoner, sosiale forståelsesvansker, kommunikasjon, grubling og bekymringstanker og håndtering av hverdagsutfordringer. I tillegg til dette vil vi sikre informasjon rundt muligheter for jobb og skole- samt at likepersoner med diagnosen Asperger/ høytfungerende autisme deler sine erfaringer. Kurset vil bli arrangert som et lærings- og mestringskurs og gå over 11 ganger med 2 timer i uken.

Last ned kursinfo. via lenken under:
Mestringskurs for personer med Asperger syndrom  (PDF)

Målgruppe

Personer med høytfungerende autisme/Asperger syndrom med psykiske tilleggsvanskers om er i stand til å nyttiggjøre seg undervisning i gruppe. Det er en forutsetning med oppfølging i spesialisthelsetjenesten så lenge kurset pågår.

Fant du det du lette etter?