Asperger syndrom - mestringskurs for personer med Asperger syndrom (2021)

Våren 2021 arrangeres det mestringskurs for personer med høytfungerende autisme/Asperger syndrom ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Inntak vurderes etter henvisning fra spesialisthelsetjenesten. Aktuelle henviste deltakere vil fortløpende bli innkalt til en samtale om kurset ved kurslederne for å avklare om kursetvurderes aktuelt eller ikke. Henviser får tilbakemelding i etterkant.

Om tilbudet

Tema i kurset vil være informasjon om Asperger syndrom, mestring av stress, mellom-menneskelige relasjoner, sosiale forståelsesvansker, kommunikasjon, grubling og bekymringstanker og håndtering av hverdagsutfordringer. I tillegg til dette vil vi sikre informasjon rundt muligheter for jobb og skole- samt at likepersoner med diagnosen Asperger/ høytfungerende autisme deler sine erfaringer. Kurset vil bli arrangert som et lærings- og mestringskurs og gå over 11 ganger med 2 timer i uken.

Tentativ oppstart: Mandag 18.01.2021

Last ned kursinfo. via lenken under:


Målgruppe

Personer med høytfungerende autisme/Asperger syndrom med psykiske tilleggsvanskersom er i stand til å nyttiggjøre seg undervisning i gruppe. Det er en forutsetning medoppfølging i spesialisthelsetjenesten så lenge kurset pågår.

Fant du det du lette etter?