Helsenorge

Asperger syndrom – mestringskurs for personer med Asperger syndrom (2022)

Det blir mestringskurs for personer med høytfungerende autisme/Asperger syndrom våren 2022 ved VPA Vinderen. Kurset arrangeres i samarbeid med regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, narkolepsi og Tourettes syndrom i Helse Sør-Øst. Tentativ oppstart: 2 feb.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Inntak vurderes etter henvisning fra spesialisthelsetjenesten. Det er en forutsetning med oppfølging i spesialisthelsetjenesten så lenge kurset pågår.

Om tilbudet

Tema i kurset vil være informasjon om Asperger Syndrom, mestring av stress, mellom-menneskelige relasjoner, sosiale forståelsesvansker, kommunikasjon, grubling og bekymringstanker og håndtering av hverdagsutfordringer. I tillegg til dette vil vi sikre informasjon om jobb og skole- samt at likepersoner med diagnosen Asperger/ høytfungerende Autisme vil dele sine erfaringer.

Tentativ oppstart: Onsdag 2.2. 2022 kl. 13.00 -15.00 (totalt 10 kurssamlinger).

 • Onsdag 23. februar utgår grunnet vinterferie.
 • Siste kursdag: Onsdag 20. april 2022.

Last ned kursinvitasjon via lenken under.

Mestringskurs for personer med Asperger syndrom våren 2022 (pdf)

Målgruppe

Personer med høytfungerende autisme/Asperger syndrom med psykiske tilleggsvansker som er i stand til å nyttiggjøre seg undervisning i gruppe. 

Innsøkning

Kurset kan ta 10 deltakere. Aktuelle henviste deltakere vil fortløpende bli innkalt til en informasjonssamtale om kurset. Samtalen vil bidra til å avklare om kurset vurderes aktuelt eller ikke for begge parter. Ved stor innsøking vil unge som nylig har fått diagnosen, samt pasienter i behandling ved eget DPS, bli prioritert. Hvem som får tilbud om plass på kurset vil bli bestemt medio januar. Pasient og henviser får da tilbakemelding om dette. 

Kursdatoer

Kurset holdes på onsdager fra kl. 13.00 til 15.00 og det er totalt 10 kurssamlinger.

 • 2. februar 2022
 • 9. februar 2022
 • 16. februar 2022
  • 23. februar 2022 (Ikke kurs grunnet vinterferie)
 • 2. mars 2022
 • 9. mars 2022
 • 16. mars 2022
 • 23. mars 2022
 • 30. mars 2022
 • 6. april 2022
  • Påske
 • 20. april 2022


Fant du det du lette etter?