Bipolar lidelse - Kurs for personer med bipolar lidelse

Kurs, 06.10.2020-15.12.2020, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse. Hver kursdag vil være en veksling mellom undervisning og erfaringsutveksling.

Om tilbudet

Hver samling har et tema som vist under:

 1. Introduksjon
 2. Årsaker til og forløp av bipolar lidelse
 3. Mani og hypomani – symptomer og tiltak
 4. Depresjon og blandet tilstand – symptomer og tiltak
 5. Generelt om behandling og om følelser
 6. Medikamentell behandling del I
 7. Medikamentell behandling del II
 8. Stress og mestring av stress
 9. Arbeid, sosial- og trygderettigheter, innleggelse/juss mv.
 10. Livsførsel og regelmessighet, inklusive rusmiddelbruk
 11. Oppsummering og evaluering

Målgruppe

Personer med bipolar affektiv lidelse som er i behandling ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Pga koronapandemien vil det være en større begrensning på antall kursdeltakere enn vanlig og vi vil prioritere mennesker med bipolar affektiv lidelse type I dette semesteret. Kurset er et tilbud til pasienter tilknyttet Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Last ned kursinvitasjonen via lenken under:


Pårørendekveld

Vi arrangerer pårørendekveld tirsdag 3.november kl 17:00-19:00 ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Her er det ikke nødvendig med påmelding og tilbudet er gratis. Informasjonskvelden er åpent for alle pårørende, også de med nærstående som ikke mottar behandling på Vinderen.
Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra din behandler ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen for å delta.

Når og hvor

Dato
06.10.2020-15.12.2020 
Klokkeslett
13.15-15.15
Sted
Psykisk helse Vinderen
  
Arrangør
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen
 
Kontaktinformasjon
Marcus Gabrielsen
Tlf: 22 02 98 00
E-post: Marcus.Gabrielsen@diakonsyk.no

 


Fant du det du lette etter?