Bipolar lidelse - kurs for personer med bipolar lidelse (2021)

På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse. Hver kursdag vil være en veksling mellom undervisning og erfaringsutveksling. Oppstart 21. sept. 2021.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning fra behandler på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen


Om kurset

På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse. Hver kursdag vil være en veksling mellom undervisning og erfaringsutveksling. Hver samling har et tema som vist under:

 1. Introduksjon
 2. Årsaker til og forløp av bipolar lidelse
 3. Mani og hypomani – symptomer og tiltak
 4. Depresjon og blandet tilstand – symptomer og tiltak
 5. Generelt om behandling og om følelser
 6. Medikamentell behandling del I
 7. Medikamentell behandling del II
 8. Stress og mestring av stress
 9. Arbeid, sosial- og trygderettigheter, innleggelse/juss mv.
 10. Livsførsel og regelmessighet, inklusive rusmiddelbruk
 11. Oppsummering og evaluering
Last ned kursbrosjyren via lenken under:

Målgruppe

Personer med bipolar affektiv lidelse som er i behandling ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Pga koronapandemien vil det være en større begrensning på antall kursdeltakere enn vanlig og vi vil prioritere mennesker med bipolar affektiv lidelse type I dette semesteret.

Pårørendekveld

Tirsdag 9. november arrangerer vi pårørendekveld for familie og venner til personer med bipolar lidelse.

Tidspunkt: Kl. 17.00 - 19.00
Påmelding: Via e-post til marcus.gabrielsen@diakonsyk.no


Fant du det du lette etter?