Helsenorge

Bipolar lidelse - kurs for personer med bipolar lidelse (2022)

På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse. Hver kursdag vil være en veksling mellom undervisning og erfaringsutveksling. Oppstart 22. feb. 2022.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning for å delta. Henvisning får du fra din behandler på Voksenpsykiatrisk avdeling VinderenOm kurset

På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse. Hver kursdag vil være en veksling mellom undervisning og erfaringsutveksling. Hver samling har et tema som vist under:

 • Introduksjon
 • Årsaker til og forløp av bipolar lidelse
 • Mani og hypomani – symptomer og tiltak
 • Depresjon og blandet tilstand – symptomer og tiltak
 • Generelt om behandling og om følelser
 • Medikamentell behandling del I
 • Medikamentell behandling del II
 • Stress og mestring av stress
 • Arbeid, sosial- og trygderettigheter, innleggelse/juss mv.
 • Livsførsel og regelmessighet, inklusive rusmiddelbruk
 • Oppsummering og evaluering

Last ned kursbrosjyren via lenken under:

Kurs for personer med bipolar lidelse (vinter/vår 2022)

Målgruppe

Personer med bipolar affektiv lidelse som er i behandling ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. På grunn av koronapandemien vil det være en større begrensning på antall kursdeltakere enn vanlig og vi vil prioritere mennesker med bipolar affektiv lidelse type I dette semesteret.

Pårørendekveld

Tirsdag 29. mars 2022 arrangerer vi pårørendekveld for familie og venner til personer med bipolar lidelse.

Tidspunkt: Kl. 17.00 - 19.00
Påmelding: Via e-post til marcus.gabrielsen@diakonsyk.no


Fant du det du lette etter?