HELSENORGE

Gruppebehandling for pasienter med generalisert angstlidelse (våren 2023)

Et tilbud til pasienter som er tilknyttet Poliklinikk psykisk helse og arbeid

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset er for pasienter ved Poliklinikk psykisk helse og arbeid som har generalisert angstlidelse som primærdiagnose. Etter en vurderingssamtale ved poliklinikken vil aktuelle deltakere bli invitert til en informasjonssamtale hos en av kurslederne.

Om tilbudet

Er du plaget av bekymring og angst? Gruppebehandling for generalisert angstlidelse er for deg som er pasient ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, og som har generalisert angstlidelse som primærdiagnose. I denne behandlingen jobber vi med tenkestiler, atferd og antakelser som opprettholder angstproblematikk. Målet med behandlingen er å redusere disse opprettholdende faktorene, slik at angsten blir mindre plagsom og hemmende i hverdagen. Dette vil gjøres gjennom at vi i gruppen reflekterer rundt egen angstproblematikk og mestringsstrategier, samt utforsker nye måter å håndtere bekymringstanker og angst.

Behandlingen baserer seg på metakognitive prinsipper for angstbehandling. Den viktigste forutsetningen for at du som deltaker skal ha nytte av behandlingen er at du er villig til å reflektere og delta i gruppen, og jobber med hjemmeoppgaver på egen hånd mellom samlingene. 

Tid og sted

Tid: Dato for første samling er 25.4.23. Vi vil deretter møtes hver tirsdag i 10 uker fra kl. 10.00 til 12.00. Siste samling er 27.6.23. Kurset innebærer fravær fra jobb en halv dag hver uke i til sammen 10 uker. Dersom det er aktuelt med sykmelding anbefaler vi at man benytter sykmeldingsordningen «enkeltstående behandlingsdager».

Sted: Forskningsveien 7, inngang A1
Parkering på oppmerkede p-plasser. Husk p-avgift fram til kl. 17.00.

Betaling: Egenandel etter gjeldene takster, pr gang, opp til frikort. Betaling kan gjøres i betalingsautomat ved oppmøte, gjennom Vipps eller ved tilsendt faktura.


Last ned kursinformasjon via lenkene under

For pasienter: Gruppebehandling for generalisert angst

For behandlere: Gruppebehandling for generalisert angst


Fant du det du lette etter?