Gruppebehandling for personer med angstproblemer (2019)

Gruppeopplæring, Kontakt kursleder for info. om oppstartsdato, Poliklinikken Raskere tilbake

Som deltager får du undervisning om hva angst er og om hvordan du kan håndtere angsten slik at den ikke hindrer deg i hverdagen.

Om tilbudet

Tilbudet er basert på prinsippene fra Acceptance and commitment therapy (ACT), som er en type kognitiv-atferdsterapi , og bygger på teorien om at tanker og atferd har stor betydning for menneskets psykiske tilstand. Vedvarende tanke- og handlingsmønstre, og mangelen på fleksibilitet til å vike fra disse, kan etterhvert medføre og opprettholde psykiske plager. ACT dreier seg på mange måter om å lære seg å leve et meningsfullt og vitalt liv ut ifra egne ønsker og verdier sammen med sine opplevelser.

I ACT er ikke reduksjon av ubehag det primære målet. Som deltaker lærer du å akseptere ubehagelige tanker og følelser og i stede oppfatte dem som universelle og forbigående.

Som deltager får du undervisning om hva angst er og om hvordan du kan håndtere angsten slik at den ikke hindrer deg i hverdagen. Du får kunnskap om atferd og tankemønstre som opprettholder angsten, og hva som kan hjelpe deg å håndtere den bedre. 

Målgruppe

Behandlingstilbudet er rettet mot personer som:

  • har primær problematikk som kan beskrives som generell bekymringsangst, panikklidelse, helseangst eller annen lignende angstprobelmatikk. (OBS. at behandlingen ikke er for de med primær sosial fobi eller posttraumatisk stresslidelse).
  • ønsker å lære seg en ny måte å håndtere sine tanker, følelser og fysiske reaksjoner.
  • ønsker å dele egne erfaringer med de andre deltagerne, og er villige til å eksponere seg for situasjoner som kan som gi angst og ubehag. Det forventes også at du som deltaker jobber på egenhånd mellom gruppesamlingene med temaene som er behandlet i gruppen.

Når og hvor

Tid
Kontakt kursleder for info. om oppstartsdato
Klokkeslett
 
Sted
Psykisk helse Vinderen
  
Arrangør
Poliklinikken Raskere tilbake
 
Kontaktinformasjon
Psykolog Erik Hogfeldt-Eskevik
Tlf: 22 02 98 93

 
Mer informasjon
Erik.Hogfeldt-Eskevik@diakonsyk.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.