Gruppebehandling, sosial angst (2019)

Gruppeopplæring, Oppstart 19. sept. 2019 kl 09.30, Poliklinikken Raskere tilbake

Sosial angst er for mange et hinder for deltakelse i arbeidslivet. Som kursdeltager får du kunnskap om hva sosial angst er og om hvordan du kan mestre din sosiale angst.

Innhold og målsetting

På kurset får du kunnskap om adferd og tankemønstre som opprettholder den sosiale angsten, og om adferd og tankemønstre som kan dempe den. 

Målsetningen med kurset er at angsten ikke skal hemme deg i hverdagen, verken i jobb eller på fritiden. Kurset er utviklet etter prinsipper fra metakognitiv terapi.

Godt utbytte av kurset forutsetter egen innsats mellom kursmøtene i form av planlagt eksponeringstrening. Eksponeringstrening får man også på selve kurset, gjennom øvelser og oppgaver i større og mindre grupper.

Oppstart 19. september kl 09.30 - 12.00. Det er 10 kurssamlinger (fri i uke 40 pga høstferie). Siste kursdag er 28. november.

Betaling: Egenandel etter gjeldene takst per kursmøte inntil frikortgrensen er nådd.


Informasjonsmøte for pårørende, familie, venner

Terapeutene på Poliklinikken Raskere tilbake arrangerer regelmessig gratis informasjonsmøter for familie, pårørende og venner til pasienter ved poliklinikken. Få mer informasjon via lenken under. 


Fakta om sosial angst og andre fobier

Om lag én av 20 opplever agorafobi og én av sju sosial fobi (sosial angst) i en slik grad at det har betydning for livskvalitet og psykisk helse. Såkalte enkle fobier som redsel for slanger eller krypdyr er vanligere, men mindre invalidiserende.

Fobi kommer av det greske ordet fobos og betyr redsel eller skrekk. En fobi er kroppslige fryktreaksjoner som kommer automatisk, og som ikke kan kontrolleres av viljen.         

Fobi regnes med til angstlidelsene. Selv om mange har en eller flere irrasjonelle eller uforklarlige redsler, regnes det bare som fobi og en psykisk lidelse dersom angstreaksjonene virker hemmende i dagliglivet.

Les mer på nettsidene til Folkehelseinstituttet via lenken under


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset er et tilbud til pasienter ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Du trenger henvisning fra behandler for å delta. 

Når og hvor

Tid
Oppstart 19. sept. 2019 kl 09.30
Klokkeslett
 
Sted
Psykisk helse Vinderen
  
Arrangør
Poliklinikken Raskere tilbake
 
Kontaktinformasjon
Poliklinikken Raskere tilbake er lokalisert i Forskningsveien 7, inngang A1 (2. etg.).
Postadresse: Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
Telefon:
Hovednummer: 22 02 98 00 (08.00 - 15.30) Sentralbord: 22 45 15 00 (døgnbetjent)
 
Mer informasjon
line.alveberg@diakonsyk.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.