Hjerneslag (LMS)

Kurs, 12, 15, 20 og 22 nov. 2019, Lærings- og mestringssenteret

Dette kurset retter seg mot personer som har gjennomgått hjerneslag samt deres pårørende/nærstående.

Om kurset

Kunnskap om sykdom og helse gir trygghet og mulighet for å påvirke helsen og hverdagen positivt, samt delta mer aktivt i egen behandling. Medisinsk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus samarbeider med Lærings- og mestringssenteret (LMS) om opplæring til personer som har gjennomgått hjerneslag og deres pårørende / nærstående. Kurset går over fire dager på dagtid og tar for seg tema som:

 • Hva er hjerneslag? Årsaker, følger, forebygging, medisiner.
 • Likepersoner deler sine erfaringer.
 • Sosiale rettigheter og muligheter.
 • Bevegelse og aktivitet etter hjerneslaget.
 • Praktiske gjøremål/hjelpemidler.
 • Kostholdets betydning etter hjerneslag.
 • Samliv, fatigue, urinveisproblemer.
 • Kommunikasjons- og svelgvansker etter hjerneslag.
 • Når livet tar en uventet vending - mestringsstrategier/hverdagsglede.

Metode og gjennomføring

Kurset er utviklet i et samarbeid mellom fagpersoner og en som selv har hatt hjerneslag. Kursledere er fagpersoner ved sykehuset med bred kunnskap om tema som kurset omhandler og en som har lang erfaring med å leve med men etter hjerneslag. Programmet er lagt opp som en kombinasjon av undervisning, spørsmål og samtale.

Læringstilbudene ved LMS organiseres i grupper på 8-15 personer. De planlegges, gjennomføres og evalueres i samarbeid mellom personer med erfaring med å leve med den aktuelle sykdommen/helseplagen og fagpersoner fra sykehuset.

Kursdatoer høsten 2019

Kurs over fire dager og gjennomføres på dagtid. Kursdatoer:

 • Tirsdag 12. nov.
 • Fredag 15. nov.
 • Onsdag 20. nov.
 • Fredag 22. nov.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For kursdeltakelse kreves henvisning fra medisinsk poliklinikk eller egen lege. Henvisningen sendes til: 

Diakonhjemmet sykehus, Medisinsk poliklinikk
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

3-4 uker før kursstart vil du motta invitasjon i posten med program og informasjon om påmelding.  Deltakerne betaler en egenandel som ved en konsultasjon på sykehuset, frikort gjelder. 


Når og hvor

Tid
12, 15, 20 og 22 nov. 2019
Klokkeslett
 
Sted
Fysisk helse Steinerud
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret (LMS)
 
Medarrangør

Medisinsk avdeling

Kontaktinformasjon
Lærings- og mestringssenteret (LMS):
Diakonhjemmets bibliotek og læringssenter,
Diakonveien 18, 4.etg. (vis-a-vis sykehusets hovedinngang).
Tlf: 22 45 44 60
 

Lærings- og mestringssenteret (LMS) tilbyr opplæring til personer med kroniske sykdommer eller langvarige helseplager og til deres pårørende. 

Læringstilbudene ved LMS organiseres i grupper på 8-15 personer. De planlegges, gjennomføres og evalueres i samarbeid mellom personer med erfaring med å leve med den aktuelle sykdommen/helseplagen og fagpersoner fra sykehuset.

NB: ikke send sensitiv informasjon om helseforhold, diagnoser eller personnummer på E-post. Bruk da postadressen:

Lærings- og mestringssenteret
Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.