Hjertesvikt (LMS)

Kurs, 09.10.2019-10.10.2019, Lærings- og mestringssenteret

Kurset passer for deg som har hjertesvikt og dine pårørende/nærstående.

Om tilbudet

Kurset foregår på dagtid fordelt på to dager, seks timer per gang. Det er som regel 8-12 deltagere. Her møter du fagpersoner med kunnskap om hjertesvikt og en likeperson som selv har hjertesvikt. Fokus i kurset er hvordan du best mulig kan mestre dagliglivets utfordringer og påvirke egen helse positivt. Kurset holdes vanligvis to ganger i året

Sentrale temaer

 • Hva er hjertesvikt? Årsaker, symptomer og behandling
 • Legemidler og legemiddelbruk ved hjertesvikt
 • Hjertesykdom og psykisk helse
 • Fysisk aktivitet
 • Daglige gjøremål. Forventninger og prioriteringer
 • Kosthold ved hjertesvikt
 • Hvordan leve med hjertesvikt?Dette kurset retter seg mot personer som har hjertesvikt og deres pårørende /nærstående. Kurset går over to dager på dagtid og tar for seg tema som:

 • Hva er hjertesvikt? Årsaker, symptomer og behandling.
 • Medisinbruk, refusjonsordninger, egenandeler og frikort.
 • Trivsel og livskvalitet.
 • Daglige gjøremål. Forventninger og prioriteringer.
 • Fysisk aktivitet.
 • Hvordan leve med hjertesvikt?
 • Kosthold ved hjertesvik.

Praktisk informasjon

Kontaktinformasjon

Lærings- og mestringssenteret, tlf. 22 45 44 60 
E-post: lms@diakonsyk.no. Ikke sensitiv informasjon.

Kurssted

Lærings- og mestringssenteret, Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter, 4.etg. Diakonveien 18 (vis-a-vis sykehusets hovedinngang).

Kursavgift

Deltagerne betaler spesialisttakst (det samme som en poliklinisk konsultasjon) for hele kurset. Ingen egenandel ved frikort. Pårørende deltar gratis.                                                                            


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For kursdeltakelse kreves henvisning fra medisinsk poliklinikk eller egen lege. Henvisningen sendes til:

Diakonhjemmet sykehus, Medisinsk poliklinikk
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

3-4 uker før kurset vil du motta invitasjon i posten med program og informasjon om påmelding. Deltakerne betaler en egenandel som ved en konsultasjon på sykehuset, frikort gjelder.


Når og hvor

Dato
09.10.2019-10.10.2019 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Diakonveien 18, 0370 Oslo
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret (LMS)
 
Medarrangør

Medisinsk avdeling

Kontaktinformasjon
Lærings- og mestringssenteret (LMS):
Diakonhjemmets bibliotek og læringssenter,
Diakonveien 18, 4.etg. (vis-a-vis sykehusets hovedinngang).
Tlf: 22 45 44 60
E-post: lms@diakonsyk.no

 
Mer informasjon
Kartbeskrivelse - Lærings- og mestringssenteret  

E-post og personvern
På nettsiden har du mulighet til å kontakte oss via e-post. Når du har sendt en melding vil navn, e-postadresse (dersom du ønsker svar på din henvendelse) og hva du skriver om i meldingen bli lagret. Det er derfor viktig at det ikke opplyses om sensitiv informasjon eller personopplysninger i e-posten, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger. Les mer om personvern via lenken under:


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.