IBS - kognitiv atferdsterapi ved IBS (2021)

Dette er et tilbud til deg som har irritabel tarmsyndrom og som ønsker å lære strategier for bedre mestring og livskvalitet.

Om tilbudet

Behandlingen foregår i gruppe sammen med andre pasienter med irritabel tarmsyndrom, og går over syv samlinger à to timer, samt en oppfølgingssamling to måneder etter. Lege og psykologspesialist leder samlingene, og i tillegg deltar en likeperson som selv har irritabel tarmsyndrom. Det vil være tilsammen 14 deltakere. Du lærer om hva som bidrar til å opprettholde og forsterke mage-tarmplager, og får verktøy basert på klinisk helsepsykologi og kognitiv atferdsterapi for å mestre plagene og de problemene de gir deg i hverdagen. 

Sentrale temaer

  • Hvordan kan man forstå irritabel tarmsyndrom
  • Handlemåter og tankemønstre som kan bidra til å forsterke plagene
  • Hvordan kan man snu onde sirkler til gode sirkler

Praktisk informasjon

Kontaktinformasjon: psykolog Elin Fjerstad, 906 22 834
Sted: Lærings- og mestringssenteret ved Diakonhjemmet sykehus
Betaling: Deltakerne betaler én egenandel pr. samling opp til grensen for frikort. Deretter er tilbudet gratis.

Fant du det du lette etter?