IBS - kognitiv atferdsterapi ved irritabel tarmsyndrom

Kurs, Oppstart 30.01.20, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Lærings- og mestringssenteret

Kurset er et behandlingsopplegg i gruppe på inntil 14 deltakere. Det passer for deg som har irritabel tarmsyndrom og som ønsker å lære strategier for bedre mestring og livskvalitet.

Om behandlingstilbudet

Behandlingen foregår i gruppe sammen med andre pasienter med irritabel tarmsyndrom, og går over syv samlinger à to timer, samt en oppfølgingssamling to måneder etter. Lege og psykologspesialist leder samlingene, og i tillegg deltar en likeperson som selv har irritabel tarmsyndrom. Det vil være tilsammen 14 deltakere. Du lærer om hva som bidrar til å opprettholde og forsterke mage-tarmplager, og får verktøy basert på klinisk helsepsykologi og kognitiv atferdsterapi for å mestre plagene og de problemene de gir deg i hverdagen. 

Sentrale temaer 

  • Hvordan kan man forstå irritabel tarmsyndrom 
  • Handlemåter og tankemønstre som kan bidra til å forsterke plagene
  • Hvordan kan man snu onde sirkler til gode sirkler

Tid og sted

Oppstart: 30. januar 2020
Sted: Lærings- og mestringssenteret ved Diakonhjemmet sykehus 
Betaling: kr 351 pr. samlingNår og hvor

Tid
Oppstart 30.01.20
Klokkeslett
 
Sted
Fysisk helse Steinerud
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret (LMS), Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken
 
Kontaktinformasjon
Psykolog Elin Fjerstad
Mob: 906 22 834
 
Mer informasjon
Elin.Fjerstad@diakonsyk.no  

E-post og personvern
På nettsiden har du mulighet til å kontakte oss via e-post. Når du har sendt en melding vil navn, e-postadresse (dersom du ønsker svar på din henvendelse) og hva du skriver om i meldingen bli lagret. Det er derfor viktig at det ikke opplyses om sensitiv informasjon eller personopplysninger i e-posten, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger. Les mer om personvern via lenken under:Fant du det du lette etter?