IBS - kognitiv atferdsterapi ved irritabel tarmsyndrom

Kurs, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Lærings- og mestringssenteret, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Dette er et tilbud til deg som har irritabel tarmsyndrom og som ønsker å lære strategier for bedre mestring og livskvalitet.

Om tilbudet

Behandlingen foregår i gruppe sammen med andre pasienter med irritabel tarmsyndrom, og går over syv samlinger à to timer, samt en oppfølgingssamling to måneder etter. Lege og psykologspesialist leder samlingene, og i tillegg deltar en likeperson som selv har irritabel tarmsyndrom. Det vil være tilsammen 14 deltakere. Du lærer om hva som bidrar til å opprettholde og forsterke mage-tarmplager, og får verktøy basert på klinisk helsepsykologi og kognitiv atferdsterapi for å mestre plagene og de problemene de gir deg i hverdagen. 

Sentrale temaer 

  • Hvordan kan man forstå irritabel tarmsyndrom 
  • Handlemåter og tankemønstre som kan bidra til å forsterke plagene
  • Hvordan kan man snu onde sirkler til gode sirkler

Tid og sted

Sted: Lærings- og mestringssenteret ved Diakonhjemmet sykehus 
Betaling: kr 351 pr. samling

Kursdatoer 2020

Tors. 30.01
Tors. 06.02
Tors. 13.02
Tors. 27.02
Tors. 05.03
Tors. 12.03
Tors. 19.03
Tors. 23.04

Når og hvor

Sted
Fysisk helse Steinerud
  
Arrangør
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Lærings- og mestringssenteret (LMS), Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken
 
Kontaktinformasjon
Psykolog Elin Fjerstad
Mob: 906 22 834
 
Mer informasjon
Elin.Fjerstad@diakonsyk.no  

E-post og personvern
På nettsiden har du mulighet til å kontakte oss via e-post. Når du har sendt en melding vil navn, e-postadresse (dersom du ønsker svar på din henvendelse) og hva du skriver om i meldingen bli lagret. Det er derfor viktig at det ikke opplyses om sensitiv informasjon eller personopplysninger i e-posten, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger. Les mer om personvern via lenken under:Fant du det du lette etter?