Internettbasert angstbehandling i gruppe (2020)

«Internettbasert angstbehandling i gruppe» baserer seg på metakognitive prinsipper for angstbehandling og er et tilbud til pasienter tilknyttet Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Pasienter kan henvises med en kort beskrivelse som sendes på gul lapp til «VPA henv kurs». Skriv «Angstbehandling i gruppe» i emnefeltet.

Om tilbudet

«Angstbehandling i gruppe» er basert på metakognitive prinsipper for angstbehandling.Den viktigste forutsetningen for å ha nytte av gruppebehandlingen er villighet til å reflektere rundt egen angstproblematikk og mestringsstrategier i gruppen, samt eksponere seg for angstfremkallende situasjoner og triggere.

Det forventes at deltakerne jobber på egenhånd mellom gruppesamlingene med temaene som er behandlet i gruppen. Kurset består av 10 samlinger. Samlingene legges opp slik at den favner de ulike typer angstproblematikk pasientene presenterer.

Målgruppe

Personer med en angstdiagnose som er tilknyttet Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Praktisk info.

  • Tidspunkt: Tirsdager kl. 09.00 - 12.00
  • Sted: Forskningsveien 7, inngang A.
  • Betaling: Egenandel etter gjeldene takster pr samling opptil grensen for frikort. Tilbudet er deretter gratis.
  • Parkering på oppmerkede p-plasser. Husk p-avgift fram til kl. 17.00.
  • Påmeldingsfrist: Fortløpende.


Fant du det du lette etter?