Irritabel tarmsyndrom (LMS)

Kurs, 05.09, 12.09 og 31.10. 2019

Kurset retter seg mot deg som har irritabel tarmsyndrom (IBS) og dine pårørende/nærstående.

Om kurset

Målet med kurset er at personer med IBS skal få økt kunnskap om sykdommen og lære seg gode verktøy med fokus på mestring og økt livskvalitet. Kurset er en veksling mellom undervisning og erfaringsutveksling med vektlegging av hva en selv kan gjøre for å påvirke egen helse positivt.

Innhold

  • Hva er IBS? Diagnostikk og behandling.
  • Hvordan leve med IBS i hverdagen?
  • Følelsesmessige reaksjoner og ulike mestringsstrategier.
  • Hvilken betydning har kostholdet ved IBS?
  • Hvordan kan fysisk aktivitet og trening påvirke IBS?

Metode og gjennomføring

Kurset er utviklet, gjennomføres og evalueres i et likeverdig samarbeid mellom tverrfaglig helsepersonell og en person som selv har IBS. Kurset gjennomføres på dagtid (ca. 5 timer per dag) over tre dager. Første og andre kursdag med få dagers mellomrom. Deretter en oppfølgingsdag omtrent to måneder senere.

Kursdatoer høsten 2019

  • Tors. 5. september
  • Tors. 12. september
  • Tors. 31. oktober

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For kursdeltakelse kreves henvisning fra medisinsk poliklinikk eller egen lege. Henvisningen sendes til:

Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk poliklinikk
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

3-4 uker før kurset vil du motta invitasjon i posten med program og informasjon om påmelding. Deltakerne betaler en egenandel som ved en konsultasjon på sykehuset, frikort gjelder.


Når og hvor

Tid
05.09, 12.09 og 31.10. 2019
Klokkeslett
 
Sted
Fysisk helse Steinerud
  
Medarrangør

Medisinsk avdeling

Kontaktinformasjon
Lærings- og mestringssenteret (LMS):
Diakonhjemmets bibliotek og læringssenter,
Diakonveien 18, 4.etg. (vis-a-vis sykehusets hovedinngang)
Tlf 22 45 44 60
 
Mer informasjon
Finn fram med Google Maps  
LMS@diakonsyk.no

Metode og gjennomføring 
Læringstilbudene ved LMS organiseres i grupper på 8-15 personer. De planlegges, gjennomføres og evalueres i samarbeid mellom personer med erfaring med å leve med den aktuelle sykdommen/helseplagen og fagpersoner fra sykehuset.

                                             ------------------

NB: ikke send sensitiv informasjon om helseforhold, diagnoser eller personnummer på E-post. Bruk da postadressen:

Lærings- og mestringssenteret
Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.