HELSENORGE

Klinisk emnekurs i muskel- og skjelettsykdommer

Emnekurs for allmennpraktiserende leger

Målgruppe

Fastleger, sykehjemsleger og andre allmennpraktiserende leger.

Læringsmål

Kurset tar, med tverrfaglig perspektiv, opp tre store og viktige diagnosegrupper innenfor muskel-skjelettsykdommer. Artrose, smerter og osteoporose belyses fra revmatologisk, ortopedisk og medisinsk synsvinkel. Læringsmål er bedret forståelse av sykdommene; diagnostikk, behandlingsprinsipper og oppfølging, og hvordan pasienten best kan behandles og hjelpes i primærhelsetjenesten.

Læringsmål i ny ordning

029, 034, 052, 053, 055, 056, 057, 060, 061, 062, 064, 071, 072, 073, 074, 076, 077, 078, 080, 084.

Kursarrangør

Diakonhjemmet sykehus arrangerer kurset.

Kurskomite

Overlege Birgitte Nellemann (revmatolog), overlege Tim Nansen(ortogeriater), LIS-lege Maren Paus (ortopedi) og praksiskonsulentene Elise Dale og Tove Borgen.

Godkjenning/merittering

Kurset er godkjent av Den norske legeforening som emnekurs med 15 poeng for spesialiteten allmennmedisin. 

Deltakeravgift

Kurset koster 5000kr per deltaker. Deltakeravgift betales ved elektronisk kortbetaling eller Vipps, og fungerer som bindende påmelding. Frist for påmelding er 10.10.23.

Program

Tirsdag 24. oktober kl. 16.30-20.45, tema: artrose


16.00-16.30 Mat serveres

16.30-16.35 Velkommen ved kursleder Maren Paus

16.35-17.30 Artrose, dagens behandling og fremtidige alternativer ved Alexander Mathiessen

17.30-17.50 Håndartrose, hvordan skille håndartrose fra artritt? Ved Barbara Christensen

17.50-18.00 Spørsmål og diskusjon ved kursleder

18.00-18.15 Pause

18.15-18.45 Trening som medisin ved kne- og hofteartrose, hva skal til for å få effekt? Ved Tuva Moseng

18.45-19.30 Hvem skal opereres for kne- og hofteartrose? Om indikasjon, radiologiske undersøkelser før operasjon, ulike operasjonsteknikker og resultater. Hva skal med i henvisningen? Ved Bernhard Flatøy

19.30-19.45 Pause

19.45-20.05 Hva kan fastlegen bidra med? Ved Elise Dale, Tove Borgen

20.05-20.30 Pasientundervisning i gruppe. En presentasjon av lærings- og mestringskurs ved Randi Marie Sørland

20.30-20.45 Spørsmål og diskusjon ved kursleder

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Foredragsholdere

 • Maren Paus er LIS og PhD-stipendiat ved ortopedisk avdeling.
 • Alexander Mathiessen er LIS, postdoc-stipendiat ved klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning.
 • Barbara Christensen er LIS, PhD ved revmatologisk avdeling.
 • Tuva Moseng er forsker, postdoc og fysioterapeut ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, NKRR.
 • Bernhard Flatøy er seksjonsoverlege ved avdeling for ortopedi.
 • Randi Marie Sørland er fysioterapeut og rådgiver tilknyttet Lærings- og mestringssenteret, LMS.
 • Elise Dale og Tove Borgen er praksiskonsulenter og fastleger/spesialister i allmennmedisin.


Tirsdag 07. november kl. 16.00-20.45, tema: smerte

16.00-16.30 Mat serveres

16.30-16.35 Velkommen ved kursleder Tim Nansen

16.35-17.30 Smertefysiologi, ulike smertetyper. Sentral sensitivering, hva er det og kan det forebygges? Smerte ved fibromyalgi og «kronisk rygg» ved Hilde Berner Hammer

17.30-18.00 Å snakke med pasienter om smerte ved Elin Fjerstad

18.00-18.15 Pause

18.15-18.45 Akutte og kroniske ryggsmerter – hvem skal opereres, og hva er forventet effekt ved Jørn Torjussen

18.45-19.00 En Kasuistikk – kroniske ryggsmerter ved Elise Dale

19.00-19.45 Medikamentell behandling av eldre med akutte og kroniske smerter ved Tim Nansen

19.45-20.00 Pause

20.00-20.30 Forsvarlig bruk av opioider ved kroniske, ikke maligne muskel-skjelettsmerter ved Sigrid Ødegård

20.30-20.45 Spørsmål og diskusjon ved Tim Nansen

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Foredragsholdere
 • Tim Nansen er geriater og overlege ved ortopedisk avdeling.
 • Hilde Berner Hammer er revmatolog og overlege ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, samt professor ved UiO.
 • Elin Fjerstad er psykologspesialist og ansatt i Psykiske helsetjenester i somatikken, PHT. Hun er også forfatter av flere bøker om mestring av kronisk sykdom, og er medforfatter til Håndbok i klinisk helsepsykologi – for deg som behandler pasienter med sykdom og skade (med eget kapittel om smerte).
 • Jørn Torjussen er ortoped og overlege ved Martina Hansens Hospital.
 • Sigrid Ødegård er revmatolog og seksjonsoverlege, PhD, ved Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering, NBRR.


Tirsdag 21. november kl. 16.00- 20.45, tema: osteoporose

16.00-16.30 Mat serveres

16.30-16.35 Velkommen ved kursleder Birgitte Nellemann

16.35-18.00 Osteoporose: om risikofaktorer, diagnostikk, behandling og oppfølging ved Birgitte Nellemann

18.00-18.15 Pause

18.15-19.00 Behandling av «eldre med brudd», bruddforebygging ved Tim Nansen

19.00-19.30 Kirurgisk behandling av osteoporotiske pasienter, osteoporotiske brudd ved Maren Paus

19.30-19.45 Pause

19.45-20.30 Hva lurer fastlegen på? Hvem skal til DXA-måling? Skal vi screene for D-vitaminmangel? Kan vi stole på Frax, og hva med P1PN? Hvem kan henvises til Diakonhjemmet? Ved Birgitte Nellemann og Tove Borgen/Elise Dale

20.30-20.45 Spørsmål og diskusjon ved kursleder

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Foredragsholdere
 • Birgitte Nellemann er revmatolog, overlege og postdoc.
 • Tim Nansen er geriater og overlege ved ortopedisk avdeling.
 • Maren Paus er LIS og PhD-stipendiat ved ortopedisk avdeling.
Fant du det du lette etter?