Klinisk kommunikasjon for leger 2019

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 13 og 14. november 2019 kl. 09.00 - 16.00, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken

Evnen til å kommunisere godt med pasient og pårørende er ett av våre viktigste verktøy i arbeidshverdagen. Derfor er kommunikasjon et satsingsområde for Diakonhjemmet Sykehus.

Hvert halvår arrangerer Diakonhjemmet Sykehus todagerskurset «Fire gode vaner» for leger ved sykehuset og fastleger i sektor. Dette kurset tilbys også alle helseprofesjoner ved sykehuset hvert halvår. Alle som har fullført todagers kurs kan også delta på halvdags vedlikeholdskurs.

Lenke til program

Når og hvor

Tid
13 og 14. november 2019 kl. 09.00 - 16.00
Klokkeslett
 
Sted
Fysisk helse Steinerud
Sted: Diakonhjemmet Sykehus, Diakonveien 12, 0370 Oslo
Tid: kl. 09:00-16:00
Lokaler: Møterom "Utsikten", 4. etg. i DBL-bygget
NB! Oppmøte første dag er i hovedresepsjonen på sykehuset kl. 08:50.
 
Arrangør
Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken
 
Kontaktinformasjon
Spørsmål om kurset kan rettes til :
Ingrid Hyldmo, psykologspesialist i enhet for psykiske helsetjenester i somatikken. 
e-post:  ingrid.hyldmo@diakonsyk.no
 
Mer informasjon
Lenke til påmelding  

Kurset er basert på modellen "4 gode vaner" og er obligatorisk for nyansatte leger på Diakonhjemmet Sykehus. Kurslederne er erfarne overleger, psykiater og psykologspesialister ved Diakonhjemmet.

Kurset er meritterende for alle spesialiteter. Det er også et begrenset antall plasser tilgjengelig for eksterne leger, - fastleger og leger fra andre sykehus.  Pris: Kr. 2800,- for eksterne


Fant du det du lette etter?