Klinisk kommunikasjon for leger 2020

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 24- 25 mars og 25-26 november 2020 kl. 09.00 - 16.00

Avlyst. Evnen til å kommunisere godt med pasient og pårørende er ett av våre viktigste verktøy i arbeidshverdagen. Derfor er kommunikasjon et satsingsområde for Diakonhjemmet Sykehus.

Hvert halvår arrangerer Diakonhjemmet Sykehus todagerskurset «Fire gode vaner» for leger ved sykehuset og fastleger i sektor. Dette kurset tilbys også alle helseprofesjoner ved sykehuset hvert halvår.

Avlyst: 24 - 25 mars 2020:

Praktisk informasjon og påmelding
Program

25 - 26 november 2020:

Praktisk informasjon og påmelding
Program
Når og hvor

Tid
24- 25 mars og 25-26 november 2020 kl. 09.00 - 16.00
Klokkeslett
 
Sted
Fysisk helse Steinerud
Sted: DBL-bygget, Diakonhjemmet, Diakonveien 12, 0370 Oslo
Tid: kl. 09:00-16:00
Lokaler: Møterom "Utsikten", 4. etg. i DBL-bygget
NB! Oppmøte første dag er i hovedresepsjonen på sykehuset kl. 08:50.
 
Kontaktinformasjon
Spørsmål om kurset kan rettes til :
Ingrid Hyldmo, psykologspesialist i enhet for psykiske helsetjenester i somatikken. 
e-post:  ingrid.hyldmo@diakonsyk.no
 
Mer informasjon
Lenke til påmelding  

Kurset er basert på modellen "4 gode vaner" og er obligatorisk for nyansatte leger på Diakonhjemmet Sykehus. Kurslederne er erfarne overleger, psykiater og psykologspesialister ved Diakonhjemmet.

Kurset er godkjent av Den norske legeforening som klinisk emnekurs med 15 timer. Det er også et begrenset antall plasser tilgjengelig for eksterne leger, - fastleger og leger fra andre sykehus.  Pris: Kr. 2800,- for eksterne


Fant du det du lette etter?