Helsenorge

Kognitiv atferdsterapi i hverdagen (2021)

Kurstilbud til pasienter tilknyttet spesialisert poliklinikk. Oppstart 8. sept. 2021

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding skjer via behandler på Spesialisert poliklinikk.

Om tilbudet

Kognitiv atferdsterapi er blitt en populær og etterspurt terapiform, som anvendes i stadig nye sammenhenger. Mange synes at dette er en fornuftig måte å jobbe med psykiske helseproblemer på. Dessuten har forskning dokumentert at den har hjulpet mange til å få kontroll over problemene sine.

Målgruppe og innhold

Målet er at deltakerne kan benytte seg av kognitive metoder, lære seg nye ferdigheter og bruke disse ferdighetene i daglige situasjoner. Kurset består av forelesninger og hjemmeoppgaver. På kurset prøver vi å finne ut hvordan vi skal oppnå ulike ferdigheter og endringer i måten vi tenker og gjør ting på. Vi oppfordrer til aktiv deltakelse, men stiller ingen krav utover at vi ønsker at man forsøker å møte hver gang.

Målgruppe: Pasienter tilknyttet til spesialisert poliklinikk ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Tema for kursdagene

  • Hva er kognitiv terapi?
  • Endrede tanker – bedre følelser (automatiske tanker)
  • Hvor kommer tankene fra? (kognitiv formulering)
  • Angst og depresjon
  • Hva er psykose?
  • Medisinbehandling og KAT
  • Fysisk aktivitet
  • Veien videre – forebygging av tilbakefall

Fant du det du lette etter?