HELSENORGE

Kognitiv atferdsterapikurs (2022)

Kurstilbud til pasienter tilknyttet Spesialisert poliklinikk ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Oppstart 21. sept. 2022.

Om tilbudet

Kognitiv atferdsterapi er blitt en populær og etterspurt terapiform, som anvendes i stadig nye sammenhenger. Mange synes at dette er en fornuftig måte å jobbe med psykiske helseproblemer på. Dessuten har forskning dokumentert at den har hjulpet mange til å få kontroll over problemene sine.

Målgruppe og innhold

Målet er at deltakerne kan benytte seg av kognitive metoder, lære seg nye ferdigheter og bruke disse ferdighetene i daglige situasjoner. Kurset består av forelesninger og hjemmeoppgaver. På kurset prøver vi å finne ut hvordan vi skal oppnå ulike ferdigheter og endringer i måten vi tenker og gjør ting på. Vi oppfordrer til aktiv deltakelse, men stiller ingen krav utover at vi ønsker at man forsøker å møte hver gang.

Målgruppe: Pasienter tilknyttet til Spesialisert poliklinikk ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Tema for kursdagene

  1. Hva er kognitiv terapi?
  2. Endrede tanker – bedre følelser (automatiske tanker)
  3. Hvor kommer tankene fra? (kognitiv formulering)
  4. Depresjon
  5. Angst
  6. Hva er psykose? (x2)
  7. Medisinbehandling og KAT
  8. Fysisk aktivitet
  9. Veien videre – forebygging av tilbakefall

Kursbrosjyre

Last ned kursinformasjon via lenken under:

Pårørendekveld

Vi arrangerer pårørendekveld 26. oktober kl. 16.30 - 19.00. Arrangementet gjennomføres dersom det er tre eller flere påmeldte. Påmelding på mailadresse familiekurs@diakonsyk.no

Fant du det du lette etter?