HELSENORGE

Kognitiv atferdsterapikurs (2023)

Kurstilbud til pasienter tilknyttet Spesialisert poliklinikk ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Om tilbudet

Kognitiv atferdsterapi er blitt en populær og etterspurt terapiform, som anvendes i stadig nye sammenhenger. Mange synes at dette er en fornuftig måte å jobbe med psykiske helseproblemer på. Dessuten har forskning dokumentert at den har hjulpet mange til å få kontroll over problemene sine.

Målgruppe og innhold

Målet er at deltakerne kan benytte seg av kognitive metoder, lære seg nye ferdigheter og bruke disse ferdighetene i daglige situasjoner. Kurset består av forelesninger og hjemmeoppgaver. På kurset prøver vi å finne ut hvordan vi skal oppnå ulike ferdigheter og endringer i måten vi tenker og gjør ting på. Vi oppfordrer til aktiv deltakelse, men stiller ingen krav utover at vi ønsker at man forsøker å møte hver gang.

Målgruppe: Pasienter tilknyttet til Spesialisert poliklinikk ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Tema for kursdagene

  1. Hva er kognitiv terapi?
  2. Endrede tanker – bedre følelser (automatiske tanker)
  3. Hvor kommer tankene fra? (kognitiv formulering)
  4. Depresjon
  5. Angst
  6. Hva er psykose? (x2)
  7. Medisinbehandling og KAT
  8. Fysisk aktivitet
  9. Veien videre – forebygging av tilbakefall

Kursbrosjyre

Last ned kursbrosjyren via lenken under:

Kognitiv atferdsterapikurs (2023)

Fant du det du lette etter?