Kontaktmøter for leger 2019

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , Annenhver torsdag kl 08.00 - 08.45 (se kursdatoer under)

Kontaktmøtene for leger er godkjente av Oslo Legeforening som tellende møteserie i videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, begrenset oppad til 20 timer per år.

Kontaktmøtene for leger er godkjente av Oslo Legeforening som tellende møteserie i videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, begrenset oppad til 20 timer per år.

Når og hvor

Tid
Annenhver torsdag kl 08.00 - 08.45 (se kursdatoer under)
Klokkeslett
 
Sted
Fysisk helse Steinerud
Møtene arrangeres i auditoriet i DBL-bygget på Steinerud.
 
Kontakt
Seksjonsoverlege Anette Hylen Ranhoff
Tlf: 22 45 15 00
 

Møtene holdes på følgende datoer:

Våren 2019:
Tors. 23. mai:
KEK (Klinisk etikk-komite):
Et strukturert verktøy for å løse etiske dilemma i klinisk arbeid

Tors. 6. og 20. juni 

Høsten 2019:
August
29.: Medisinsk avdeling

September
12.: Kirurgisk avdeling
26.: Radiologisk avdeling/Sykehusapoteket

Oktober
10.: BUP Vest
24.: Anestesi-intensivavdelingen

November
7.: Avd for medisinsk biokjemi – Senter for Psykofarmakologi
21.: Revmatologisk avdeling

Desember
5.: ÅPENT  
19.: Julemøte

Arrangementer

 • Kunst- og uttrykksterapi (2019)

  Det å ha psykiske helseutfordringer over tid tar mye energi og krefter. Å komme seg kan være en lang og krevende prosess. Vi ønsker å bidra til at du får mulighet til og utforske egne ressurser og mestringsevner.

 • Etter hoftebruddet (LMS)

  Diakonhjemmet sykehus tilbyr kurs på Lærings- og mestringssenteret (LMS) for personer som nylig har brukket hoften.

 • Mestring av søvnvansker (2019)

  Kurset retter seg mot deg som har somatisk sykdom og opplever søvnproblemer.

 • Gruppebehandling for personer med angstproblemer (2019)

  Som deltager får du undervisning om hva angst er og om hvordan du kan håndtere angsten slik at den ikke hindrer deg i hverdagen.

 • Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjon (2019)

  Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjon er et tilbud til deg som er i behandling eller står på venteliste til individualbehandling hos terapeut ved Poliklinikken Raskere tilbake.

 • Kurs i bevisstgjøring av eget rusmiddelbruk (2019)

  Enhet for rus og psykiatri tilbyr kurs i bevisstgjøring av eget forhold til rusmidler. Kurset er for personer med rusproblemer og lettere psykiske plager.

 • Livsstyrketrening - ung voksen (2019)

  Er du trøtt og har lite energi? Da kan kurs i Livsstyrketrening kanskje være noe for deg. Aldersgruppe ca 18-28 år.

 • Mestring av stress ved biofeedback (2019)

  Kurset retter seg mot deg som opplever stressbelastning knyttet til somatisk sykdom og som ønsker å jobbe med regulering av egen stressaktivering.

 • Kransåresykdom 2019 (LMS)

  Dette kurset retter seg mot personer som har hatt hjerteinfarkt, har angina pectoris ("hjertekrampe"), både de som er behandlet med utblokking og hjerteoperasjon og de som er medikamentelt behandlet. Pårørende/nærstående er velkommen til å delta.

 • Mentaliseringsbasert kombinasjonsbehandling for personer med spiseforstyrrelser (2019)

  Målgruppe: Personer med spiseforstyrrelse, primært anoreksi og bulimi. Gruppetilbudet kombineres med individualbehandling. Deltakerne må ha etablert kontakt med lege / fastlege for somatisk oppfølging.

 • Fysisk aktivitetsgruppe 2019

  Fysisk aktivitetsgruppe har tilbud om en aktivitet fire dager i uka bestående av gåturer, styrketrening og svømming.

 • Tverrfaglig klinisk kommunikasjon - 4 gode vaner. 30. og 31. oktober 2019

  Tverrfaglig samarbeid i en hektisk hverdag gir utfordringer til hvordan vi kommuniserer med hverandre på en konstruktiv måte som fremmer god pasientbehandling. Kurset fokuserer på verktøy som fremmer konstruktiv kommunikasjon i team.

 • Artrosekurs (2019)

  Artrosekurset er en møteplass for pasienter og helsepersonell for erfaringsutveksling og tverrfaglig undervisning. Målet er å gi deltakerne økt kunnskap om artrose, økt forståelse og trygghet og om mulig forbedret funksjon og mestring i dagliglivet.

 • Revmaskolen - Å leve med revmatisk sykdom (2019)

  Revmaskolen er et tilbud til deg som har en forholdsvis nyoppdaget leddgikt, psoriasisartritt eller Bechterews sykdom. Undervisningen kan også være nyttig for deg som har hatt sykdommen over tid. Pårørende er også velkomne til å delta.

 • Psykodynamisk gruppeterapi 2019

  Gruppeterapi er basert på erfaringen om at mange av problemene mennesker har i livet kan forstås som problemer med å forholde seg til andre mennesker, familie, venner, kollegaer.

 • Kontaktmøter for leger 2019

  Kontaktmøtene for leger er godkjente av Oslo Legeforening som tellende møteserie i videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, begrenset oppad til 20 timer per år.

 • Informasjon om kognitiv adferdsterapikurs

  Kognitiv adferdsterapi er en terapiform som anvendes i stadig nye sammenhenger. Målet med kurset er at deltakerne kan benytte seg av kognitive metoder og bruke disse ferdighetene i daglige situasjoner.

 • Kurs for personer med bipolar lidelse (2019)

 • Mestring av vedvarende utmattelse (høsten 2019)

  Kurset retter seg mot deg som har plager med utmattelse og somatisk sykdom, for eksempel kreft, revmatisk sykdom, mage-tarm sykdom, KOLS, diabetes eller ME/kronisk utmattelsessyndrom.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.