HELSENORGE

Kontaktmøter for leger 2022

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, annenhver fredag kl 08.00 - 08.45 (se kursdatoer under)

Kontaktmøtene for leger er godkjente av Oslo Legeforening som tellende møteserie i videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, begrenset oppad til 20 timer per år.

Kontaktmøtene for leger er godkjente av Oslo Legeforening som tellende møteserie i videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, begrenset oppad til 20 timer per år.

FYSISK
kontaktmøte 30. september kl. 08 – 08.45, i auditoriet i DBL-bygget:

Klinikk for psykisk helse og rus, Voksenpsykiatrisk avdeling:
Irritabel tarmsyndrom – behandling basert på kognitiv atferdsterapi
Klinisk spesialist i psykologi Elin Fjerstad, Psykiske helsetjenesyter i somatikken (PHT)

Møter videre høsten 2022  
Oktober: 14, 28
November: 11, 25
Desember: 9

Vi skal i høst ha rene fysiske møter igjen, dvs ingen mulighet til å følge møtet digitalt. Dette pga manglende mulighet til å streame møtet fra det store møterommet vi trenger for å romme alle deltakere.


Presentasjoner/videoopptak fra møter:

Gunhild Lien 26.2.2021: Osteoporose
Camilla Svenningsen, Asgeir Bragason 9.4.2021: Samtykkekompetanse

Videoopptak på Youtube:
Prof. med, Anne Spurkland, OUS:
Immunresponsen ved Covid-19: for sent, for lite og for mye

John-Arne Røttingen
Adm. dir. Norges forskningsråd, påtroppende global helseambassadør i Utenriksdep: 
Internasjonalt forskningssamarbeid for å teste legemidler og vaksiner for COVID-19

Presentasjoner fra tidligere møter: 
Erik Øie: Medikamentell behandling og livsstilsråd etter hjerteinfarkt
Till Uhlig: Diagnostikk og behandling urinsyregikt

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Når og hvor

Tid
annenhver fredag kl 08.00 - 08.45 (se kursdatoer under)
Klokkeslett
 
Sted
Fysisk helse Steinerud
Møtene er fra høsten 2022 kun fysiske.
 
Kontaktinformasjon
Seksjonsoverlege Anette Hylen Ranhoff
Tlf: 22 45 15 00
 
Fant du det du lette etter?