Kontaktmøter for leger 2020

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, Annenhver torsdag kl 08.00 - 08.45 (se kursdatoer under)

Avlyst foreløpig. Kontaktmøtene for leger er godkjente av Oslo Legeforening som tellende møteserie i videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, begrenset oppad til 20 timer per år.

Kontaktmøtene for leger er godkjente av Oslo Legeforening som tellende møteserie i videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, begrenset oppad til 20 timer per år.

Møtene er avlyst inntil videre.

Møter våren 2020:

16. januar:
Kirurgisk avdeling:
Behandling av anal inkontinens
Overlege, dr. med, gastrokirurg Ylva Sahlin

30. januar:
Medisinsk avdeling:
Delirium - hva kan vi gjøre?
Overlege Sigurd Evensen

13. februar:
Radiologisk avdeling:
Dyp venetrombose
Overlege Fredrik Wexels

27. februar:
Anestesi- og intensivavdelingen
ARDS – moderne intensivbehandling i «Coronaens» tid
Seksjonsoverlege intensiv Hans Christian Nyrerød

12. mars:
AVLYST da sykehuset er i grønn beredskap grunnet koronasituasjonen
Samarbeid mellom leger i og utenfor sykehus
Ved praksiskonsulentene (PKO), Diakonhjemmet Sykehus

Kontakmøter videre våren 2020:  Vi avventer utviklingen, følg med på denne siden   
April: 2., 16. og 30    
Mai:  14. og 28.                          
Juni:  11.                         

Presentasjoner fra tidligere møter: 
Medikamentell behandling og livsstilsråd etter hjerteinfarkt
Erik Øie, seksjonsoverlege, dr. med.
Se presentasjonen her

Till Uhlig: Diagnostikk og behandling urinsyregik

Når og hvor

Tid
Annenhver torsdag kl 08.00 - 08.45 (se kursdatoer under)
Klokkeslett
 
Sted
Fysisk helse Steinerud
Møtene arrangeres i auditoriet i DBL-bygget på Steinerud.
 
Kontaktinformasjon
Seksjonsoverlege Anette Hylen Ranhoff
Tlf: 22 45 15 00
 

Møtene holdes på følgende datoer våren 2020:
Januar: 16. + 30.
Februar: 13. + 27.
Mars: 12
April: 2. + 16. + 3.
Mai: 14. + 28.
Juni: 11.

Arrangementer

 • Onsdag 01.01.
  Kursoversikt for LMS (våren 2020)

  Kurstilbud fra Lærings- og mestringssenteret våren 2020.

 • Onsdag 08.01.
  PTSD - Traumestabiliserende kurs for kompleks PTSD

  Kurset er rettet mot pasienter som har vært utsatt for gjentatte traumatiske hendelser knyttet til andre mennesker i oppveksten, ofte omsorgspersoner.

 • Tirsdag 25.02.
  Bipolar lidelse - Kurs for personer med bipolar lidelse

  På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse. Hver kursdag vil være en veksling mellom undervisning og erfaringsutveksling.

 • Fredag 17.04.
  Utmattelse - mestring av vedvarende utmattelse

  Kurset er et behandlingsopplegg i gruppe med inntil 14 deltakere. Det passer for deg som har fysisk sykdom og vedvarende utmattelse og som ønsker å lære strategier for bedre mestring og livskvalitet.

 • Tirsdag 21.04.
  Sårkurs del 2, avansert sårbehandling

 • Tirsdag 28.04.
  Kurs på Senter for psykofarmakologi: Behandlingsresistens

  Avlyst grunnet koronavirus (12.03.20)

 • Torsdag 30.04.
  Kunst- og uttrykksterapi

  Det å ha psykiske helseutfordringer over tid tar mye energi og krefter. Å komme seg kan være en lang og krevende prosess. Vi ønsker å bidra til at du får mulighet til og utforske egne ressurser og mestringsevner.

 • Tirsdag 12.05.
  Søvn - Kurs i mestring av søvnproblemer

  Kurs i mestring av søvnproblemer (insomni) er et tilbud til pasienter med samtidig psykisk lidelse som går i behandling ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

 • Torsdag 27.08.
  Kunst- og uttrykksterapi

  Det å ha psykiske helseutfordringer over tid tar mye energi og krefter. Å komme seg kan være en lang og krevende prosess. Vi ønsker å bidra til at du får mulighet til og utforske egne ressurser og mestringsevner.

 • Fredag 04.09.
  Utmattelse - mestring av vedvarende utmattelse

  Kurset er et behandlingsopplegg i gruppe med inntil 14 deltakere. Det passer for deg som har fysisk sykdom og vedvarende utmattelse og som ønsker å lære strategier for bedre mestring og livskvalitet.

 • Torsdag 29.10.
  Kunst- og uttrykksterapi

  Det å ha psykiske helseutfordringer over tid tar mye energi og krefter. Å komme seg kan være en lang og krevende prosess. Vi ønsker å bidra til at du får mulighet til og utforske egne ressurser og mestringsevner.

 • Diabetes 2

  Dette kurset retter seg mot deg som har diabetes 2. Pårørende og nærstående er også velkomne til å delta. Arrangeres to ganger vår/sommer 2020.

 • Fibromyalgi og muskelsmerter

  Hensikten med undervisningen er å gi deg som har kroniske muskelsmerter/fibromyalgi økt kunnskap og forståelse om hva langvarige muskelsmerter og fibromyalgi er, samt om smerter og mestring.

 • Irritabel tarmsyndrom

  Kurset retter seg mot deg som har irritabel tarmsyndrom (IBS) og dine pårørende/nærstående.

 • KOLS

  Kurset foregår på dagtid fordelt på fire dager, ca. fire timer per gang. Det er som regel 8-12 deltagere. Her møter du fagpersoner med kunnskap om KOLS og en likeperson som selv har KOLS.

 • Hoftebrudd

  Kurset passer for deg som har hatt hoftebrudd og dine pårørende/nærstående.

 • Hjertesvikt

  Kurset passer for deg som har hjertesvikt og dine pårørende/nærstående.

 • Kransåresykdom

  Kurset passer for deg som har hatt hjerteinfarkt og dine pårørende/nærstående.

 • Søvn - Mestring av søvnvansker

  Kurset er et behandlingsopplegg i gruppe på inntil 16 deltakere. Det retter seg mot deg som har en fysisk sykdom og søvnproblemer.

 • Livsstilsendring

  Behandlingen passer for deg som ønsker å oppnå bedre helse gjennom endring av livsstil.

 • Revmaskolen - Å leve med revmatisk sykdom

  Revmaskolen er et tilbud til deg som har en forholdsvis nyoppdaget leddgikt, psoriasisartritt eller Bechterews sykdom. Undervisningen kan også være nyttig for deg som har hatt sykdommen over tid. Pårørende er også velkomne til å delta.

 • Klinisk kommunikasjon for leger 2020

  Avlyst. Evnen til å kommunisere godt med pasient og pårørende er ett av våre viktigste verktøy i arbeidshverdagen. Derfor er kommunikasjon et satsingsområde for Diakonhjemmet Sykehus.

 • Kontaktmøter for leger 2020

  Avlyst foreløpig. Kontaktmøtene for leger er godkjente av Oslo Legeforening som tellende møteserie i videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, begrenset oppad til 20 timer per år.

 • Sårkurs, del 1, grunnleggende

  Sårfaggruppen på Diakonhjemmet Sykehus inviterer mer og mindre erfarne helsepersonell som behandler sår og arbeider med trykksårforebygging til to halvdagskurs i sårbehandling.

 • Stressmestring ved biofeedback

  Kurset er et behandlingsopplegg i gruppe på inntil 12 deltakere. Det passer for deg som har stressbelastning knyttet til fysisk sykdom og som ønsker å jobbe med regulering av egen stressaktivering.

 • Mentaliseringsbasert kombinasjonsbehandling for personer med spiseforstyrrelser

  Målgruppe: Personer med spiseforstyrrelse, primært anoreksi og bulimi. Gruppetilbudet kombineres med individualbehandling. Deltakerne må ha etablert kontakt med lege / fastlege for somatisk oppfølging.

 • Psykodynamisk gruppeterapi

  Gruppeterapi er basert på erfaringen om at mange av problemene mennesker har i livet kan forstås som problemer med å forholde seg til andre mennesker, familie, venner, kollegaer.

 • Angstbehandling i gruppe

  «Angstbehandling i gruppe» baserer seg på metakognitive prinsipper for angstbehandling.

 • Sosial angst - gruppebehandling for personer med sosial angst

  Sosial angst er for mange et hinder for deltakelse i arbeidslivet. Som kursdeltager får du kunnskap om hva sosial angst er og om hvordan du kan mestre din sosiale angst.

 • IBS - kognitiv atferdsterapi ved irritabel tarmsyndrom

  Kurset er et behandlingsopplegg i gruppe på inntil 14 deltakere. Det passer for deg som har irritabel tarmsyndrom og som ønsker å lære strategier for bedre mestring og livskvalitet.

Fant du det du lette etter?