Kontaktmøter for leger 2020

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, Annenhver torsdag kl 08.00 - 08.45 (se kursdatoer under)

Kontaktmøtene for leger er godkjente av Oslo Legeforening som tellende møteserie i videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, begrenset oppad til 20 timer per år.

Kontaktmøtene for leger er godkjente av Oslo Legeforening som tellende møteserie i videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, begrenset oppad til 20 timer per år.

Møter våren 2020:

16. januar:
Kirurgisk avdeling:
Behandling av anal inkontinens
Overlege, dr. med, gastrokirurg Ylva Sahlin

30. januar:
Medisinsk avdeling:
Delirium - hva kan vi gjøre?
Overlege Sigurd Evensen

Kontakmøter videre våren 2020:
Februar: 13. og 27.
Mars: 12:          
April: 2., 16. og 30    
Mai:  14. og 28.                          
Juni:  11.                         

Presentasjoner fra tidligere møter: 
Medikamentell behandling og livsstilsråd etter hjerteinfarkt
Erik Øie, seksjonsoverlege, dr. med.
Se presentasjonen her

Till Uhlig: Diagnostikk og behandling urinsyregik

Når og hvor

Tid
Annenhver torsdag kl 08.00 - 08.45 (se kursdatoer under)
Klokkeslett
 
Sted
Fysisk helse Steinerud
Møtene arrangeres i auditoriet i DBL-bygget på Steinerud.
 
Kontaktinformasjon
Seksjonsoverlege Anette Hylen Ranhoff
Tlf: 22 45 15 00
 

Møtene holdes på følgende datoer våren 2020:
Januar: 16. + 30.
Februar: 13. + 27.
Mars: 12
April: 2. + 16. + 3.
Mai: 14. + 28.
Juni: 11.

Arrangementer

 • Onsdag 01.01.
  Kursoversikt for LMS (våren 2020)

  Kurstilbud fra Lærings- og mestringssenteret våren 2020.

 • Onsdag 08.01.
  Traumestabiliserende kurs for kompleks PTSD

  Kurset er rettet mot pasienter som har vært utsatt for gjentatte traumatiske hendelser knyttet til andre mennesker i oppveksten, ofte omsorgspersoner.

 • Onsdag 12.02.
  Atrieflimmer

  Kurset passer for deg som har atrieflimmer og dine pårørende/nærstående.

 • Tirsdag 17.03.
  Kurs for bedre selvfølelse i hverdagen

  Positiv selvfølelse er godt for vår psykiske helse. God selvfølelse gir oss økt livskvalitet og styrker oss på alle arenaer i livet. Våren 2020 holder vi kurs for deg i alderen 17 – 35 som ønsker å få en bedre selvfølelse.

 • Emnekurs i gastroenterologi/gastrokirurgi 2020

  Allmennleger i spesialisering og fornyelse av spesialisering inviteres til emnekurs i gastroenterologi/gastrokirurgi. Kurset søkes godkjent av Den norske legeforening som emnekurs med 15 timer/15 poeng.

 • Kurs for allmennpraktikere i psykofarmakologi

 • Kunst- og uttrykksterapi (jan. 2020)

  Det å ha psykiske helseutfordringer over tid tar mye energi og krefter. Å komme seg kan være en lang og krevende prosess. Vi ønsker å bidra til at du får mulighet til og utforske egne ressurser og mestringsevner.

 • Mentaliseringsbasert kombinasjonsbehandling for personer med spiseforstyrrelser (2020)

  Målgruppe: Personer med spiseforstyrrelse, primært anoreksi og bulimi. Gruppetilbudet kombineres med individualbehandling. Deltakerne må ha etablert kontakt med lege / fastlege for somatisk oppfølging.

 • Psykodynamisk gruppeterapi 2020

  Gruppeterapi er basert på erfaringen om at mange av problemene mennesker har i livet kan forstås som problemer med å forholde seg til andre mennesker, familie, venner, kollegaer.

 • Fysisk aktivitetsgruppe 2020

  Gruppetilbudet fysisk aktivitet har fortløpende oppstart. Tilbud er i regi av Ressursteamet ved Spesialisert poliklinikk, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

 • Diabetes 2

  Dette kurset retter seg mot deg som har diabetes 2. Pårørende og nærstående er også velkomne til å delta. Arrangeres to ganger vår/sommer 2020.

 • Stressmestring

  Kurs i stressmestring passer for deg som har stressbelastninger knyttet til fysisk sykdom og som ønsker å jobbe med regulering av egen stressaktivering.

 • Hjerneslag

  Kurset passer for deg som har hatt hjerneslag og dine pårørende/nærstående.

 • Fibromyalgi og muskelsmerter

  Hensikten med undervisningen er å gi deg som har kroniske muskelsmerter/fibromyalgi økt kunnskap og forståelse om hva langvarige muskelsmerter og fibromyalgi er, samt om smerter og mestring.

 • Irritabel tarmsyndrom

  Kurset retter seg mot deg som har irritabel tarmsyndrom (IBS) og dine pårørende/nærstående.

 • KOLS

  Kurset foregår på dagtid fordelt på fire dager, ca. fire timer per gang. Det er som regel 8-12 deltagere. Her møter du fagpersoner med kunnskap om KOLS og en likeperson som selv har KOLS.

 • Hoftebrudd

  Kurset passer for deg som har hatt hoftebrudd og dine pårørende/nærstående.

 • IBS - kognitiv atferdsterapi ved irritabel tarmsyndrom

  Dette er et tilbud til deg som har irritabel tarmsyndrom og som ønsker å lære strategier for bedre mestring og livskvalitet.

 • Hjertesvikt

  Kurset passer for deg som har hjertesvikt og dine pårørende/nærstående.

 • Kransåresykdom

  Kurset passer for deg som har hatt hjerteinfarkt og dine pårørende/nærstående.

 • Søvn - Mestring av søvnvansker

  Kurset retter seg mot deg som har somatisk sykdom og opplever søvnproblemer.

 • Livsstilsendring

  Behandlingen passer for deg som ønsker å oppnå bedre helse gjennom endring av livsstil.

 • Revmaskolen - Å leve med revmatisk sykdom

  Revmaskolen er et tilbud til deg som har en forholdsvis nyoppdaget leddgikt, psoriasisartritt eller Bechterews sykdom. Undervisningen kan også være nyttig for deg som har hatt sykdommen over tid. Pårørende er også velkomne til å delta.

 • Klinisk kommunikasjon for leger 2020

  Evnen til å kommunisere godt med pasient og pårørende er ett av våre viktigste verktøy i arbeidshverdagen. Derfor er kommunikasjon et satsingsområde for Diakonhjemmet Sykehus.

 • Kontaktmøter for leger 2020

  Kontaktmøtene for leger er godkjente av Oslo Legeforening som tellende møteserie i videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, begrenset oppad til 20 timer per år.

 • Mestring av vedvarende utmattelse

  Kurstilbud til pasienter som har fysisk sykdom og plager med vedvarende utmattelse.

 • Sårkurs, del 1, grunnleggende

  Sårfaggruppen på Diakonhjemmet Sykehus inviterer mer og mindre erfarne helsepersonell som behandler sår og arbeider med trykksårforebygging til to halvdagskurs i sårbehandling.

Fant du det du lette etter?