Kronisk obstruktiv lungesykdom/KOLS (LMS)

Kurs, Kurset holdes på dagtid og går over 4 dager, Lærings- og mestringssenteret

Dette kurset retter seg mot personer som har Kronisk Obstruktiv Lungesykdom (KOLS) og deres pårørende/nærstående.

Kunnskap om sykdom og egen helse gir trygghet og mulighet for å påvirke helsen og hverdagen positivt, samt delta mer aktivt i egen behandling. Medisinsk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus samarbeider med Lærings- og mestringssenteret (LMS) om opplæring til personer med KOLS og deres pårørende / nærstående.

Kursdatoer høsten 2019

Kurset holdes på dagtid og går over 4 dager:

 • Mandag 21.oktober
 • Mandag 28. oktober
 • Mandag 04. november
 • Mandag 16. desember

Kursinnhold

Kurset tar for seg tema som:

 • Hva er KOLS? symptomer, behandling, risikofaktorer.
 • Trening, pust og avspenning.
 • Slimmobilisering, anfallsmestring.
 • Når hverdagens gjøremål blir utfordrende.
 • Hva kan vi hjelpe deg med på poliklinikken?
 • Legemidler ved KOLS, resepter, refusjonsordninger, inhalasjonsteknikk, bruk av selvbehandlingsplan.
 • Røyking og røykestopp.
 • Offentlige tilbud, rettigheter og muligheter.
 • Generelt om ernæring, kosthold og KOLS. 
 • Å leve med kronisk sykdom. Følelsesmessige reaksjoner.

Kursmetode

Kurset er utviklet i et samarbeid mellom fagpersoner og Landsforening for hjerte- og lungesyke (LHL). Kursledere er fagpersoner ved sykehuset med bred kunnskap om tema som kurset omhandler, samt en som selv har lang erfaring med å leve med KOLS. Programmet er lagt opp som en kombinasjon av undervisning, spørsmål og samtale.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For kursdeltakelse kreves henvisning fra medisinsk poliklinikken eller egen lege. Henvisningen sendes til:

Diakonhjemmet sykehus, Medisinsk poliklinikk
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

3-4 uker før kurset vil du motta invitasjon i posten med program og informasjon om påmelding. Deltakerne betaler en egenandel som ved en konsultasjon på sykehuset, frikort gjelder.


Når og hvor

Tid
Kurset holdes på dagtid og går over 4 dager
Klokkeslett
 
Sted
Fysisk helse Steinerud
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret (LMS)
 
Kontaktinformasjon
Lærings- og mestringssenteret (LMS):
Diakonhjemmets bibliotek og læringssenter,
Diakonveien 18, 4.etg (vis-a-vis sykehusets hovedinngang).
Tlf 22 45 44 60
 
Mer informasjon
LMS@diakonsyk.no  

Lærings- og mestringssenteret (LMS) tilbyr opplæring til personer med kroniske sykdommer eller langvarige helseplager og til deres pårørende.

Læringstilbudene ved LMS organiseres i grupper på 8-15 personer. De planlegges, gjennomføres og evalueres i samarbeid mellom personer med erfaring med å leve med den aktuelle sykdommen/helseplagen og fagpersoner fra sykehuset.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.