Kurs for pårørende til personer med demens (LMS)

Kurs, 6, 11 og 13. des. 2019, Lærings- og mestringssenteret

Medisinsk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus samarbeider med Lærings- og mestringssenteret (LMS) om opplæring til pårørende / nærstående til personer med demens.

Om kurstilbudet

Kunnskap om sykdom og helse gir trygghet og mulighet for å påvirke helsen og hverdagen positivt, samt delta mer aktivt i egen behandling. Dette kurset tar for seg tema som:

  • Aldring og sykdom. Kognitiv svikt og demens. Behandlingsmuligheter og forløp.
  • Atferdsendringer, psykiske symptomer.
  • Hvor kan man søke hjelp? Trygderettigheter, hjelpetilbud i primærhelsetjenesten, verge, testamente.
  • Kommunikasjon, hvorfor blir det så vanskelig?
  • Hvordan ivareta seg selv? Følelsesmessige reaksjoner som pårørende.
  • Mat og måltider.
  • Mosjon og fysisk aktivitet.
  • Konsekvenser for hverdagens aktiviteter. Hjelpemidler, sikringstiltak.
  • Bilkjøring.

Kurset er utviklet i et samarbeid mellom helsepersonell ved sykehuset og en som selv er nær pårørende. Kursledere er helsepersonell med bred kunnskap om tema som kurset omhandler og en som selv har lang erfaring i rollen som pårørende til en person med demens. Programmet er lagt opp som en kombinasjon av undervisning, spørsmål og samtale.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For kursdeltakelse kreves henvisning fra medisinsk poliklinikk eller egen lege. Henvisningen sendes til:  

Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk poliklinikk 
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

3-4 uker før kurset vil du motta invitasjon i posten med program og informasjon om påmelding.  Deltakerne betaler en egenandel som ved en konsultasjon på sykehuset, frikort gjelder.


Når og hvor

Tid
6, 11 og 13. des. 2019
Klokkeslett
 
Sted
Fysisk helse Steinerud
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret (LMS)
 
Medarrangør

Medisinsk avdeling

Kontaktinformasjon
Lærings- og mestringssenteret (LMS):
Diakonhjemmets bibliotek og læringssenter,
Diakonveien 18, 4.etg. (vis-a-vis sykehusets hovedinngang).
Tlf 22 45 44 60
 
Mer informasjon
Se kartbeskrivelse  
LMS@diakonsyk.no

Metode og gjennomføring
Læringstilbudene ved LMS organiseres i grupper på 8-15 personer. De planlegges, gjennomføres og evalueres i samarbeid mellom personer med erfaring med å leve med den aktuelle sykdommen/helseplagen og fagpersoner fra sykehuset.
                                             ------------------

NB: ikke send sensitiv informasjon om helseforhold, diagnoser eller personnummer på E-post. Bruk da postadressen:

Lærings- og mestringssenteret
Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.