Kurs i mindfulness og livsmestring for pårørende

Kurs, 25.09.2019-23.10.2019, Allmennpsykiatrisk poliklinikk

Høsten 2019 arrangeres det kurs for pårørende til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Forskning og erfaring viser at det å være pårørende ofte medfører opplevelse av ekstra livsutfordringer.

Det vil være 6 samlinger ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Kurset inngår i en sertifisering for kursholder knyttet til Creationworks mindfulness instruktør utdannelse.

Gjennom kurset kan du:

  • bli mer bevisst i forhold til deg selv og egen livssituasjon knyttet til temaer som stress og egenomsorg.
  • trene på å innarbeide ulike mestringsstrategier gjennom å delta i øvelser der oppmerksomt nærvær og kroppsfokus vil stå sentralt.
  • dele egne erfaringer og lytte til andres.
  • bli mer oppmerksom på egne handlingsmønstre i hverdagen. Både de som kan opprettholde, og de som kan hemme ivaretakelse av egen helse.

Praktisk info.

Oppstart: 25. september 2019 kl. 16.00 - 18.00
Sted: Forskningsveien 7, inng. A2, 2.etg.
Kostnader: Kr. 150,- for kursmateriell
Info: Deltakerne inviteres til en informasjons- og kartleggingssamtale før oppstart.  


Når og hvor

Dato
25.09.2019-23.10.2019 
Klokkeslett
16.00 - 18.00
Sted
Psykisk helse Vinderen
  
Arrangør
Allmennpsykiatrisk poliklinikk
 
Kontaktinformasjon
Margrethe Mørland
Psykisk helsearbeider og familieterapeut
Mob: 977 63 172
Margrethe.Morland@diakonsyk.no
 
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.