HELSENORGE

Bipolar lidelse - kurskveld for familie og pårørende

Har noen i din familie eller i ditt nettverk en bipolar lidelse? Da kan det være vanlig å ha mange spørsmål, og nærstående har ofte et stort behov for både informasjon og for å møte andre i samme situasjon.

Om tilbudet

Kurset varer i 2 timer og er basert på undervisning, dialog og erfaringsutveksling om bipolar lidelse, behandling, medikamenter og pårørenderollen. Kurskvelden er et tilbud til familie og nettverk til pasienter med bipolar lidelse I tilknyttet Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Tilbudet er gratis og krever ingen påmelding. Last ned kursinformasjon via lenken under:

Bipolar lidelse - kurskveld for familie, pårørende og venner

Mål

Målet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap om bipolar lidelse og behandling, bidra til god kontakt med hjelpeapparatet, økt forståelse for egen situasjon og hvordan man som pårørende kan ivareta seg selv.
Fant du det du lette etter?