Kursoversikt Lærings- og mestringssentret (LMS)

, 01.01.2020-31.12.2020, Lærings- og mestringssenteret

 

Kurs - oversikt og tidspunkt 

Kontaktinformasjon

Lærings- og mestringssenteret (LMS):
Diakonhjemmets bibliotek og læringssenter
Diakonveien 18, 4.etg.  vis-a-vis sykehusets hovedinngang
Tlf: 22 45 44 60
E-post: LMS@diakonsyk.no

NB: ikke send sensitiv informasjon om helseforhold, diagnoser eller personnummer på E-post. Bruk da postadressen:
rings- og mestringssenteret
Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo
NB: ikke send sensitiv informasjon om helseforhold, diagnoser eller personnummer på E-post.

For kurs i regi av revmatologisk avdeling:
Liv Rognerud Eriksson: 22 45 48 73  
Revmatologisk avdeling: 22 45 18 82
E-post: revmakurs@diakonsyk.no
For kurs i regi av Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken:
Ingrid Hyldmo:  919 11 664
Elin Fjerstad:  906 22 834
Nina Lang:  906 41 383

Om LMS

Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass for helsepersonell, erfarne brukere, pasienter og deres pårørende. Et LMS arbeider for at pasienter, brukere og pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere langvarig sykdom og helseforandringer. LMS har som mål at brukerne skal få utvidet innsikt om egen situasjon, bli styrket i sin mestring av hverdagen og slippe flest mulig sykehusinnleggelser.

Læringstilbudene ved LMS organiseres i grupper på 8-15 personer. De planlegges, gjennomføres og evalueres i samarbeid mellom personer med erfaring med å leve med den aktuelle sykdommen/helseplagen og fagpersoner fra sykehuset. H
envisning fra lege kreves for å delta på de fleste av læringstilbudene. 

Les mer om LMS ved Diakonhjemmet Sykehus via lenken under:

Når og hvor

Dato
01.01.2020-31.12.2020 
Klokkeslett
2020
Sted
Fysisk helse Steinerud
Diakonveien 18, 0370 Oslo
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret (LMS)
 
Mer informasjon
Se kartbeskrivelse  
Fant du det du lette etter?