Livsstilsendring - gruppebehandling for personer med overvekt (LMS)

Gruppeopplæring, Oppstart man. 16. sept. 2019, Lærings- og mestringssenteret

Hensikten med behandlingen er livsstilsendring for bedre helse.

Om tilbudet

Hensikten med behandlingen er livsstilsendring for bedre helse.

Kurset retter seg mot personer som:

 • har ønske om å gjøre endringer i livsstilen
 • er mellom 18 og 70 år
 • ikke har alvorlig psykisk lidelse
 • har BMI større enn eller lik 35 med minst én fedmerelatert følgesykdom, for eksempel diabetes type 2, hjerte- karsykdom og/eller revmatisk sykdom
  eller
 • BMI større enn eller lik 40

Kurset har fokus på:

 • bevisstgjøring
 • motivasjon
 • mentale prosesser knyttet til livsstilsendring
 • gradvis vektnedgang og varig endring av vaner
 • ernæring og fysisk aktivitet

Deltakere forplikter seg til å være med på hele kurset. Du kan ved behov få sykmelding av fastlegen for deltakelse.

Gjennomføring

Før oppstart vil du bli innkalt til en tverrfaglig utredning på Medisinsk poliklinikk ved Diakonhjemmet Sykehus der du også får mer informasjon om kurset.

Behandlingen gjennomføres i gruppe med opp til 15 deltakere og ledes av fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, og psykolog. Hver samling består av fysisk aktivitet og undervisning/samtale om endringsarbeid, kosthold og/eller fysisk aktivitet. Det er lagt opp til å arbeide med hjemmeoppgaver mellom hver samling.

Gruppen møtes til 27 halvdagssamlinger på dagtid over fire måneder. Oppfølgingsdager etter tre, seks, ni og 12 måneder.


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning fra lege sendes:

Diakonhjemmet Sykehus,
Medisinsk poliklinikk,
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo.

Før oppstart vil du bli innkalt til en tverrfaglig utredning på Medisinsk poliklinikk ved Diakonhjemmet Sykehus der du også får mer informasjon om kurset.


Når og hvor

Tid
Oppstart man. 16. sept. 2019
Klokkeslett
 
Sted
Fysisk helse Steinerud
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret (LMS)
 
Kontaktinformasjon
Lærings- og mestringssenteret (LMS):
Diakonhjemmets bibliotek og læringssenter,
Diakonveien 18, 4.etg. (vis-a-vis sykehusets hovedinngang).
Tlf: 22 45 44 60
 
Mer informasjon
Se kartbeskrivelse  
lms@diakonsyk.no

NB: ikke send sensitiv informasjon om helseforhold, diagnoser eller personnummer på E-post. Bruk da postadressen:

Lærings- og mestringssenteret
Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.