HELSENORGE

Manualbasert gruppetilbud for personer med ADHD

Høsten 2023 tilbyr vi et strukturert og manualbasert gruppetilbud for personer med ADHD.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisningsrutine: Fra behandler på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (sendes til mappen VPA Henv Kurs)

Innhold

Behandlingen består av psykoedukasjon og ferdighetstrening, med prinsipper hentet fra dialektisk atferdsterapi (DBT). Sentrale problemstillinger i behandlingen er:

Oppmerksomhetssvikt- og konsentrasjonssvikt ➡ Oppmerksomt nærvær
Impulsivitet ➡ Stressmestring
Emosjonell ustabilitet ➡ Følelsesregulering
Relasjonsproblemer ➡ Relasjonsferdigheter

Hver sesjon vil inneholde undervisning, øvelser i oppmerksomt nærvær, gjennomgang av hjemmeoppgaver og grupperefleksjoner.

Målgruppe

Personer med ADHD som er i behandling ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, og som er i stand til å nyttiggjøre seg undervisning i gruppe. Ved andre psykiske lidelser som tilleggsproblematikk bør ADHD-symptomene være fremtredende i det kliniske bildet. Ruslidelser ekskluderes ikke, men deltakerne må forplikte seg til å ikke møte i beruset tilstand til samtlige sesjoner. Det er forventet at deltakerne har stabilt oppmøte og møter til tiden. Hjemmeoppgaver er en viktig del av behandlingen og det er forventet at deltakerne klarer følge opp dette. Aktuelle henviste deltakere vil fortløpende kalles inn til forsamtale med utdypende informasjon om behandlingen. 
Gruppen vil bestå av maksimalt 10 deltakere. 

Praktisk informasjon

Betaling: Egenandel etter gjeldene takster per kursgang.

Parkering: På oppmerkede p-plasser, husk p-avgift fram til kl. 17.

Kontaktpersoner: Hanne Sofie Wernø Nilsson og Sara Lindholm

Fant du det du lette etter?