Mentaliseringsbasert kombinasjonsbehandling for personer med spiseforstyrrelser

Gruppeopplæring, Mandager kl. 12.15 - 14.00. Deltakere tas inn forløpende ved ledig plass. Gruppen består 8 deltakere, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Målgruppe:  Personer med spiseforstyrrelse, primært anoreksi og bulimi. Gruppetilbudet kombineres med individualbehandling. Deltakerne må ha etablert kontakt med lege / fastlege for somatisk oppfølging.

Om tilbudet

Forutsetninger for deltakelse og utbytte av tilbudet:  Deltakeren er motivert til å arbeide med problemstillinger knyttet til spiseforstyrrelse, og er villig til å delta i et felles måltid. Deltakeren må gå gjennom en utredning ved oppstart, etter et år og ved avslutning. Ved behov vil deltakeren kunne bli henvist til klinisk ernæringsfysiolog ved Diakonhjemmet Sykehus. Gruppetilbudet er "slow open" og inkluderer måltid.

Last ned kursinformasjon via lenken under:


Mål for behandlingen

Det overordnede målet for behandling vurderes alltid i lys av den enkeltes behov, sykehistorie, ressurser og motivasjon for endring. Vi er opptatt av å etablere tilstrekkelig tillit og et forpliktende samarbeid med den enkelte om hva målsettingen med behandling er. Målene vil være både spesifikt rettet mot reduksjon av spiseforstyrrelsessymptomer, økt livskvalitet, samt identifisere egne mønstre og oppøve større trygghet og fleksibilitet i kosthold og i møte med seg selv og andre.

Tid og sted

  • Oppstart: Deltakere tas inn forløpende ved ledig plass. Gruppen består 8 deltakere.
  • Tid: Behandlingstilbudet varer i inntil 2 år.
  • Gruppeterapi: Mandager kl. 12.15 - 14.00
  • Individualterapi: Hver 14 dag.
  • Sted: Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Forskningsveien 7 på Vinderen
  • Egenandel: Gjeldende konsultasjonstakst fra Helfo inntil oppnådd frikort.

Metode

Tilbudet er mentaliseringsbasert, og består av kombinert gruppe- og individualterapi. Gruppen har en fast struktur hver gang og starter med et lunsjmåltid. Dette kan være en vanskelig situasjon for mange. Gjennom eksponeringen (å utsette seg for det vanskelige) vil det i samtalen etterpå være mulig å jobbe med de tanker og følelser som er knyttet til mat, vekt og kropp, samt andre temaer som er relevant i den enkeltes liv.

Man jobber parallelt med aktuelle temaer i gruppe og sammen med sin individualterapeut. Både fra forskning og klinisk erfaring vet vi at behandling av spiseforstyrrelser krever en dobbelt oppmerksomhet på både det kroppslige/somatiske og det psykologiske. Dette tilbudet integrerer perspektiver fra mentaliseringsbasert terapi, kognitiv terapi, affekt- og kroppsorientert terapi, samt gruppeterapi.

I 2016 har vi et prøveprosjekt sammen med kunst- og uttrykksterapeut May-Britt Gjellestad. I 3-4 av gruppemøtene hvert semester jobber deltakerne med nonverbale uttrykk som et supplement til samtaleterapien for å bli kjent med og uttrykke egne opplevelser.

Forhold som kan hemme eller hindre deltakelse eller utbytte: Aktivt rusmisbruk og psykose.

Les mer om mentaliseringsbasert behandling på:

Når og hvor

Tid
Mandager kl. 12.15 - 14.00. Deltakere tas inn forløpende ved ledig plass. Gruppen består 8 deltakere
Klokkeslett
 
Sted
Psykisk helse Vinderen
  
Arrangør
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen
 
Kontaktinformasjon
Helle J. Elvebredd
hellejanecke.elvebredd@diakonsyk.no
 Tlf: 22 02 98 46
 
Fant du det du lette etter?