Mestring av vedvarende utmattelse

, 10. jan. , 17. april og 4, sept, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Kurstilbud til pasienter som har fysisk sykdom og plager med vedvarende utmattelse.

Om tilbudet

Kurset er et behandlingsopplegg i gruppe på inntil 16 deltagere som går over 6 samlinger, to timer hver gang. Deltagerne gjør hjemmeoppgaver mellom hver samling. Kursleder er psykolog ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken. Likeperson, en som selv har deltatt på kurset tidligere, vil også være tilstede. Hensikten med tilbudet er å lære verktøy basert på kognitiv atferdsterapi som er nyttig ved vedvarende utmattelse; strategier for balanse mellom aktivitet og hvile, og for å bli en konstruktiv støttespiller til seg selv. Det samarbeides med kommunehelsetjeneste gjennom fastlege.

Sentrale temaer

  • Hvordan forstå utmattelse?
  • Hva er energityver og energigivere i livet mitt?
  • Hvordan balansere aktivitet og hvile?
  • Tre psykologiske grunnbehov.
  • Hvordan være en konstruktiv støttespiller til seg selv?
  • Hvordan forholde seg til kvernetanker som bekymring og grubling?


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Det er lege som henviser og informasjon om somatisk diagnose må fremkomme.  Henvisning sendes til: Diakonhjemmet sykehus, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Boks 23 Vinderen, 0319 Oslo.  

Når og hvor

Tid
10. jan. , 17. april og 4, sept
Klokkeslett
 
Sted
Fysisk helse Steinerud
  
Arrangør
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
elin.fjerstad.diakonsyk,no  

Oppstart:
10. jan, 17. april og 4. april.

Fant du det du lette etter?