HELSENORGE

Mestringskurs for personer med Asperger syndrom

Høsten 2022 arrangerer Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen mestringskurs for personer med høytfungerende autisme/Asperger. Kurset arrangeres i samarbeid med Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, narkolepsi og Tourettes syndrom i Helse Sør-Øst.

Vi planlegger oppstart av to kurs med oppstart onsdag 14 og torsdag 15. september 2022. Kurset vil gå over 10 ganger. Tema i kurset vil være informasjon om Asperger Syndrom, mestring av stress, mellom-menneskelige relasjoner, sosiale forståelsesvansker, kommunikasjon og håndtering av hverdagsutfordringer. I tillegg til dette vil vi sikre informasjon om jobb og skole- samt at likepersoner med diagnosen Asperger/ Høytfungerende autisme vil dele sine erfaringer.

Målgruppe

Personer med høytfungerende autisme/Asperger syndrom med psykiske tilleggsvansker som er i stand til å nyttiggjøre seg undervisning i gruppe. 

Inntak

Inntak vurderes etter henvisning fra spesialisthelsetjenesten for personer som har rett til behandling. Aktuelle henviste deltakere vil bli innkalt til en informasjonssamtale fra medio august. Samtalen vil bidra til å avklare om kurset vurderes aktuelt eller ikke for begge parter. Det er en forutsetning med oppfølging i spesialisthelsetjenesten så lenge kurset pågår.

Kurset kan ta 10 deltakere. Ved stor innsøking vil unge som nylig har fått diagnosen, samt pasienter i behandling ved eget DPS, bli prioritert. Hvem som får tilbud om plass på kurset vil bli bestemt månedsskiftet august / september. Pasient og henviser får da tilbakemelding om dette.

Kursbrosjyre

Last ned kursinformasjon via lenken under:

Mestringskurs for personer med Asperger syndrom 2022.pdf

Fant du det du lette etter?