Mestringskurs for personer med Asperger syndrom og høytfungerende autisme

Kurs, Oppstart 20.01.2020. , Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Allmennpsykiatrisk poliklinikk

I januar 2020 starter et nytt psykoedukativt mestringskurs for personer med Asperger syndrom og høytfungerende autisme ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Om tilbudet

I januar 2020 starter et nytt psykoedukativt mestringskurs for personer med Asperger syndrom og høytfungerende autisme ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Kurset arrangeres i samarbeid med Regionalt kompetansesenter for autisme, ADHD, narkolepsi og Tourettes syndrom i Helse Sør-Øst.

Kurset arrangeres som et lærings- og mestringskurs og vil gå over 15 ganger med 2 timer i uken. Tentativ oppstartdato 20.01.2020. 

Målgruppe

Personer diagnostisert med Asperger syndrom/høytfungerende autisme og som har psykiske tilleggsvansker. Det er forutsetning at de som henvises er i stand til å nyttiggjøre seg undervisning i gruppe. 

Aktuelle tema

  • Informasjon om Asperger syndrom/høytfungerende autisme.
  • Asperger syndrom/høytfungerende autisme fra et brukerperspektiv.
  • Stress, kommunikasjon, relasjoner, sosiale forståelsesvansker, grubling og bekymringstanker.
  • Følelser, mentalisering og empati.
  •  Hverdagsutfordringer og informasjon om ordninger, muligheter og rettigheter.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger en henvisning fra spesialisthelsetjenesten for å delta. Aktuelle henviste deltakere vil fortløpende bli invitert til en samtale om kurset ved kurslederne for å avklare om kurset vurderes aktuelt eller ikke. Det er en forutsetning med individuell oppfølging i spesialisthelsetjenesten så lenge kurset pågår.

Når og hvor

Tid
Oppstart 20.01.2020.
Klokkeslett
 
Sted
Psykisk helse Vinderen
  
Arrangør
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Allmennpsykiatrisk poliklinikk
 
Kontaktinformasjon
Inger Strålberg
Klinisk sosionom
Tlf: 22 02 98 00
Inger.Strålberg@diakonsyk.no

 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.