Jobbfokusert terapi - oppfølgingskurs i jobbfokusert terapi for angst og depresjon

Kurset vil hovedsakelig bestå av ferdighetstrening med utgangspunkt i klinikknære kasus og egner seg for terapeuter som har deltatt på introduksjonskurset og som jobber med jobbfokusert terapi til daglig.

Bakgrunn for kurset

Poliklinikken Raskere tilbake ved Diakonhjemmet sykehus har fått i oppdrag å spre kunnskap om hvordan arbeidsrettet behandling kan integreres i psykisk helsevern. Diakonhjemmet har gjennomført flere introduksjonskurs i jobbfokusert behandling med gode evalueringer og har utviklet en veileder i jobbfokusert behandling. Vi er også i gang med flere forskningsprosjekt for å evaluere kvalitet og effekt av behandlingen vår, noe som har gitt oss verdifull innsikt i viktige aspekter å fokusere på i jobbfokusert terapi. Vi tilbyr nå oppfølgingskurs i jobbfokusert terapi for angst og depresjon. 

Innhold

Kurset vil hovedsakelig bestå av ferdighetstrening med utgangspunkt i klinikknære kasus. Det vil legges vekt på hvordan integrere jobbfokus i din ordinære psykoterapi, fleksibel bruk av jobbintervensjoner og håndtering av utfordrende saker.

Kurset egner seg for terapeuter som har deltatt på introduksjonskurset og som jobber med jobbfokusert terapi til daglig. Seminaret er gratis.

Vi forholder oss til gjeldende Covid-19 retningslinjer.

Infomateriell

Last ned kursbrosjyre og informasjon om jobbfokusert behandling via lenken under.

Brosjyre for oppfølgingskurs i jobbfokusert terapi for angst og depresjon

Informasjon om jobbfokusert behandling - Poliklinikken Raskere tilbake

Påmelding til kurs 10 juni og 7 sept.

Våren og høsten 2021 tilbys kurset på følgende datoer:

Påmeldingsfrist 1. juni kl 16.00

Fant du det du lette etter?