Psykodynamisk gruppeterapi

Gruppeopplæring, Fortløpende oppstart, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Gruppeterapi er basert på erfaringen om at mange av problemene mennesker har i livet kan forstås som problemer med å forholde seg til andre mennesker, familie, venner, kollegaer.

Om tilbudet

Som barn og ungdom utvikler vi oss i nærvær med andre mennesker og deler tanker, følelser og opplevelse, som en naturlig del av tilværelsen. På denne måten danner vi et bilde av oss selv og utvikler en selvfølelse ut i fra samhandling med andre.

Last ned kursbrosjyre via lenken under:


Om psykodynamisk gruppeterapi

Vi danner mønstre i oppveksten basert på ulike erfaringer i tilknytning til andre, som vi også anvender i voksen alder. Av og til er disse mønstre ikke så hensiktsmessige som de kunne vært og kan gi rekke vanskelige i livet, til tross for gode intensjoner. 

Å arbeide med slike problemer i gruppe gir mulighet til å gjøre seg kjent med disse. Svært ofte vil symptomer som depresjon, angst, uklare fysiske symptomer og dårlig selvfølelse være knyttet til utilfredsstillende forhold til andre mennesker. Grupper er spesielt egnet til å belyse og skape innsikt i denne type problemer. Det er betydningsfullt å utforske meningen i hva som foregår og sette ord på reaksjoner som blir vekket i gruppen. Man starter gruppen etter hvert som en plass blir ledig.

Gruppen er av 1,5 timers varighet en gang pr. uke. Tidsrammen for en psykodynamisk gruppe terapi er vanligvis 2 år. 

Egenandel: Etter gjeldende takster inntil oppnådd frikort.

Hvem går i gruppeterapi?

Hvis du strever forhold til andre mennesker, har problemer på jobben eller i nære relasjoner, vil gruppeterapi passe for deg. Tilbudet retter seg spesielt til deg som ønsker hjelp til å mestre viktige livsområder som arbeid, studier og forholdet til andre, og som er mellom 18-45 år.

Rammer for gruppeterapi

Gruppene møtes til fast tid ukentlig og en sesjon varer 1,5 timer. Nye medlemmer tas inn når noen slutter. Alle deltakerne har taushetsplikt overfor tema som blir tatt opp i gruppen. Det anbefales at man er med i gruppen minst ett år for å oppnå bedring. Vi har en tidsramme på 2 år.


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Dette er et tilbud fra spesialisthelsetjenesten og du trenger en henvisning fra poliklinisk behandler eller fastlege for å delta. De som henvises inviteres til uforpliktende og avklarende samtaler før vi i fellesskap beslutter hvorvidt deltakelse i gruppen er aktuelt.

Ta kontakt med din behandler hvis du er pasient ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. En av gruppeterapeutene kommer gjerne inn i en time og forteller om gruppetilbudet. Hvis du ikke er pasient ved Vinderen, snakk med din fastlege om henvisning.


Når og hvor

Tid
Fortløpende oppstart
Klokkeslett
 
Sted
Psykisk helse Vinderen
  
Arrangør
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen
Allmennpsykiatrisk poliklinikk 
Kontaktinformasjon
Psykologspesialist Lone Irene Dragland
Telefon: 22 02 98 19
E-post: LoneIrene.Dragland@diakonsyk.no

 
Fant du det du lette etter?