PTSD - Traumestabiliserende kurs for kompleks PTSD

Gruppeopplæring, 08.01.2020-29.04.2020, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Kurset er rettet mot pasienter som har vært utsatt for gjentatte traumatiske hendelser knyttet til andre mennesker i oppveksten, ofte omsorgspersoner.

Traumet kan dreie seg om fysisk og psykisk vold, seksuelle overgrep og/eller gjennomgående fravær av nødvendig omsorg som manglende hjelp til å regulere intense følelsesreaksjoner. 

Om tilbudet

  • Kurset begynner på onsdag 08.01.2020. Det blir hver onsdag  framover, 17 samlinger.
  • Vi begynner kl 13.00, og holder på til kl. 14.45 ( 45 min x 2, med en pause). Vi må be deg å komme punktlig, da vi dessverre må «stenge dørene» presis – det ville bli forstyrrende for gruppen dersom noen kommer for sent mens vi allerede har begynt. Men er trikken forsinket – vent gjerne til pausen, og så slippes du inn!
  • Du møter opp på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Forskningsveien 7, og melder deg ved ekspedisjonen ved inngang C1.
  • Er du bort mer enn tre ganger, så må du dessverre avslutte kurset, da man har erfart at kontinuiteten brytes i for stor grad.
  • Dette er ikke en «samtalegruppe» i egentlig forstand, men en undervisningsgruppe med mye rom for diskusjoner og innspill. Det betyr også at du ikke må (og heller ikke skal) dele om deg og fortiden din i gruppen, vi vil komme tilbake til dette ved første kursdagen.
  • Du følges fortsatt opp regelmessig av din behandler mens du besøker kurset.
  • Vi bruker manualen «Tilbake til Nåtid» i vår undervisning, som er utgitt av Traumepoliklinikken Modum Bad i Oslo. Det vil være hensiktsmessig dersom du har selv et eksemplar (du kan bestille boken i nettbutikken www.modum-bad.no/nettbutikk/ . Den finnes også som lydbok.)

Vi ser fram til å bli kjent med deg, velkommen!

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset er primært for pasienter tilknyttet Allmennpsykiatriskpoliklinikk, Enhet for rus og psykiatri og Spesialisert poliklinikk ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Pasienter henvises til kursmappen «vpa henv kurs». Etter henvising tar vi kontakt for nærmere klargjøring og eventuelt for avtale om forsamtale, gjerne sammen med henviser.

Før henvising trenger vi at individualbehandler har kartlagt symptombildet ved å gjennomgå

  • MINI (hvor det skal fremkomme eksempler på overveldende hendelser i oppvekst som gir konsekvenser som nevnt over.)
  • CAPS, kartleggingsinstrument som gjelder traumeproblematikk spesielt. Dette er vedlagt denne eposten.
  • SCID II når det mistenkes personlighetsproblematikk.


Når og hvor

Dato
08.01.2020-29.04.2020 
Klokkeslett
13.00 - 14.45
Sted
Psykisk helse Vinderen
  
Arrangør
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen
 
Kontaktinformasjon
Doris Drews
Overlege
Doris.Drews@diakonsyk.no
 

E-post og personvern

På nettsiden har du mulighet til å kontakte oss via e-post. Når du har sendt en melding vil navn, e-postadresse (dersom du ønsker svar på din henvendelse) og hva du skriver om i meldingen bli lagret. Det er derfor viktig at det ikke opplyses om sensitiv informasjon eller personopplysninger i e-posten, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger. Les mer om personvern via lenken under:Fant du det du lette etter?