Revmatisk sykdom og langvarig smerte

Tilbudet er et behandlingsopplegg basert på kognitiv atferdsterapi. Det passer for deg som har revmatisk sykdom og plager med smerte, og som ønsker verktøy for mestring.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Be fastlege eller annen henviser sende henvisning til:

Enhet for psykiske helsetjenester
Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo


Praktisk informasjon

Inntil 14 deltakere, 7 samlinger á to timer og en oppfølgingssamling to måneder etter avslutning.

Om behandlingsopplegget

Behandlingsopplegget er basert på kognitiv atferdsterap, og er i i regi av Enhet for psykiske helsetjenester ved Diakonhjemmet sykehus. Det er god dokumentasjon for at behandlingen kan styrke livskvalitet og funksjon. Du får kunnskap om smerte og du lærer ulike strategier for mestring av smerte. 

Behandlingen passer for deg som har revmatisk sykdom og plager med smerte, og som ønsker verktøy for mestring. Du får en arbeidsbok med oppgaver og øvelser som du jobber med mellom hver samling.  Du må ha tid og lyst til å møte hver gang, lese og gjøre hjemmeoppgaver og øvelser. Tilbakemeldingene fra tidligere deltakere er at behandlingen har vært nyttig, og at samlingen gir den gode «jeg-er-ikke-alene-følelsen». '

Samlingene ledes av psykologspesialistene Elin Fjerstad og Ingrid Hyldmo.
Fant du det du lette etter?