HELSENORGE

Rus - kurs i bevisstgjøring av eget rusmiddelbruk (2023)

Enhet for rus og psykiatri ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen tilbyr kurs i bevisstgjøring av eget forhold til rusmidler. Kurset er et tilbud til pasienter som mottar behandling ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Behandler ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen sender internhenvisning til kurs/grupper VPA

Om kurstilbudet

Kurset er for personer med rusproblemer og lettere psykiske plager. Sentrale temaer er:

  • Rusbruk gjennom livet.
  • Skadelig bruk og avhengighet, et helseperspektiv.
  • Endringsprosesser.
  • Motivasjon og ambivalensutforskning.
  • Målsetting og arbeidsplan.
  • Risikosituasjoner.
  • Forebygging av tilbakefall.

Kurset går over syv ukentlige møter og det er plass til åtte til ti personer. Du betaler egenandel etter gjeldene takster opp til grensen for frikort. Tid: Tirsdager kl. 13.00 – 15.00.

Last ned kursinvitasjon via lenken under:

Kurs i bevisstgjøring av eget rusmiddelbruk (2023)

Fant du det du lette etter?