Selvfølelse - kurs for bedre selvfølelse i hverdagen (2021)

Høsten 2021 holder vi kurs for deg som ønsker å få en bedre selvfølelse og som bor i bydel Frogner, Ullern eller Vestre Aker. Oppstart: 8. september 2021

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Gjennom behandler eller direkte kontakt med en av kontaktpersonene.

Om tilbudet

Positiv selvfølelse er nøkkelen til en sunnere psykisk helse, bedre livskvalitet og vellykket sosialt og arbeidsliv. De fleste av oss kan tenke oss å forbedre vår selvfølelse. En elev eller student med en positiv selvfølelse vil ha gode forutsetninger for en vellykket skolegang og tilfredsstillende forhold til sine skolekamerater. Positiv selvfølelse kan også forebygge psykiske lidelser, som for eksempel depresjon og angst.

Høsten 2021 holder vi kurs for deg som ønsker å få en bedre selvfølelse og som bor i en av de tre bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Kurset bygger på kognitiv atferdsterapi som en god dokumentert behandlingsmetode for flere psykiske utfordringer, inkludert lav selvfølelse. Målet med kurset er å forebygge og forbedre psykiske lidelser. Last ned kursinformasjon via lenken under:

Kurs for bedre selvfølelse (høsten 2021)

Sentrale temaer 

  • Hva du selv kan gjøre for å oppnå positiv selvfølelse
  • Hvordan du kan snu negative tankemønstre.
  • Hva du kan gjøre for å ta vare på og støtte deg selv.
  • Hvordan du bedre kan få hevdet deg i møte med andre, enten det er foreldre, venner, lærere eller arbeidsgivere.
Kurset består av åtte ukentlige samlinger à to timer. Du vil i forkant av kurset bli innkalt til en informasjons- og kartleggingssamtale. Kurset arrangeres av Voksenpsykiatrisk avdeling, Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus.

Målgruppe

Personer som får behandling ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen og ønsker å få en
bedre selvfølelse og som bor i en av de tre bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker.

Fant du det du lette etter?