Helsenorge

Selvfølelse - kurs for bedre selvfølelse i hverdagen (2022)

Vinteren 2022 holder vi kurs for deg som ønsker å få en bedre selvfølelse. Kurset er et tilbud til deg som bor i bydel Frogner, Ullern eller Vestre Aker. Oppstart: 1. februar 2022

Om tilbudet

Positiv selvfølelse er nøkkelen til en sunnere psykisk helse, bedre livskvalitet og vellykket sosialt og arbeidsliv. De fleste av oss kan tenke oss å forbedre vår selvfølelse. En elev eller student med en positiv selvfølelse vil ha gode forutsetninger for en vellykket skolegang og tilfredsstillende forhold til sine skolekamerater. Positiv selvfølelse kan bidra til å forebygge psykiske lidelser, som for eksempel depresjon og angst.

Våren 2022 holder vi kurs for deg som ønsker å få en bedre selvfølelse og som er i behandling ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Kurset bygger på kognitiv atferdsterapi som en god dokumentert behandlingsmetode for flere psykiske utfordringer, inkludert lav selvfølelse. Last ned kursinvitasjon via lenken under:

Kurs for bedre selvfølelse (våren 2022)

Sentrale temaer

  • Hva du selv kan gjøre for å oppnå positiv selvfølelse
  • Hvordan du kan snu negative tankemønstre.
  • Hva du kan gjøre for å ta vare på og støtte deg selv.
  • Hvordan du bedre kan få hevdet deg i møte med andre, enten det er foreldre, venner, lærere eller arbeidsgivere.

Kurset består av åtte ukentlige samlinger à to timer. Du vil i forkant av kurset bli innkalt til en informasjons- og kartleggingssamtale. Kurset arrangeres av Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus.

Målgruppe

Personer som får behandling ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen og som ønsker å få en bedre selvfølelse og som bor i bydel Frogner, Ullern eller Vestre Aker.Fant du det du lette etter?