Helsenorge

Shared reading (2022)

Gruppetilbudet Shared reading har ny oppstart i januar 2022. Tilbudet er forbeholdt pasienter tilknyttet Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Om tilbudet

Shared Reading er utviklet av «The Reader Organisation» i Liverpool i 1997, og har siden spredt seg til store deler av England, Danmark, Nederland, Tyskland, Belgia, Canada, Australia – og nå også til Norge.

I en Shared reading-gruppe leser vi skjønnlitteratur, men det er ikke et kurs i litteraturhistorie eller tekstanalyse. Alt det som teksten får leseren til å tenke og føle, kan vi snakke om.  Dette med utgangspunkt i erfaringen av at skjønnlitteratur kan utgjøre en viktig ressurs i menneskers liv. Gjennom å lese sammen kan vi finne flere svar på hva det vil si å være et menneske - både fra eget og andres perspektiv. Å dele tanker og følelser i en gruppe gir også muligheter for fellesskapsfølelse og økt selvaksept.

Shared reading er ikke behandling, men kan ha terapeutisk effekt. Ofte har den denne effekten, nettopp fordi den ikke er styrt mot et spesifikt mål, men åpner opp for å undre seg. Last ned kursinformasjon via lenken under:

Shared reading - Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen (PDF)

Hva skjer i en lesegruppe?

Gruppen har to leseledere, som på forhånd har valgt ut to tekster (som regel en novelle og et dikt). Vi har enkel servering med kaffe/te, og deltagerne velger selv om de bare vil lytte, eller om de vil følge med i teksten som blir lest høyt for gruppen. Vi tar pauser underveis for å invitere til samtale om det vi leser. Målet er å dele våre umiddelbare opplevelser og refleksjoner, der alle perspektiver er velkomne.  

Målgruppe

Shared Reading kan være nyttig for mange. Det er ingen andre forutsetninger for å delta enn at du liker å bli lest for, og tror du vil klare å konsentrere deg opp mot halvannen time. Kunnskap om litteratur eller andre forberedelser er ikke nødvendig, da teksten blir delt ut og lest høyt i gruppen. Regelmessig deltagelse er ønskelig, slik at plassene blir utnyttet best mulig

Egenandel

Egenandel etter gjeldende takst inntil frikortgrensen

Fant du det du lette etter?