HELSENORGE

Somatikk og psykofarmaka

Deltakerne skal etter endt kurs ha tilegnet seg kunnskap om somatiske problemstillinger knyttet til psykofarmakabruk og hjerte-karsystemet, hyperlipidemi og diabetes, benhelse og brudd, kreftsykdom, hormonforstyrrelser, graviditet og amming.

Kurskomite: 
Marit Tveito (Kursleder)
Bjarte Nystøyl
Tore Haslemo
Camilla M. Hoff

Program:
8.30 Registrering.

09.00 Åpning av kurset/praktisk informasjon.
Marit Tveito, spesialist i psykiatri, PhD

09.10 Introduksjon.
Avd.leder Tore Haslemo, cand.pharm PhD

09.30 ADHD medisinering til å leve med.
Kristin Leer, lege

10.15 Pause.

10.35 Hjerte og karsystemet ved bruk av sentralstimulerende legemidler. 
Øvyind Svendsen, lege

11.05 Graviditet og amming.
Vigdis Solhaug, cand.pharm

11.35 Oppgaver.

11.50 Lunsj.

12.40 Hyperlipidemi og diabetes.
Erik Sveberg Dietrichs, spesialist i klinisk farmakologi PhD

13.10 Benskjørhet, brudd og psykofarmaka.
Marit Tveito, spesialist i psykiatri PhD

13.40 Gruppeoppgaver.

13.55 Pause.

14.15 Prolaktinstigning - og hva nå?
Petra Lybæk Heiberg, spesialist i psykiatri

14.45 Epidemiologiske sammenhenger mellom psykiske lidelser og somatisk sykelighet/dødelighet
Martin Steen Tesli, spesialist i psykiatri PhD. Seniorforsker FHI og NORMENT, OUS

15.15 Pause.

15.30 Nytt fra legemiddelfronten - psykofarmaka i pipeline. 
Forskningsleder og professor Espen Molden

16.00 Spørsmål og kursevaluering.
Marit Tveito, spesialist i psykiatri PhD


Fant du det du lette etter?